Polsko jinak než ho známe

Logo_cz_pl_eu_barevne

Projekt v realizaci

 

Registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002287

 

Partneři projektu:

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

 

Harmonogram:

1.7.2020 - 30.9.2021

 

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

FOND MIKROPROJEKTŮ V EUROREGIONU GLACENSIS

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Typ projektu: typ C

 

Rozpočet:

Celkem 22 003,07 €

  • z EFRR                    19 989,32 €
  • vlastní vklad          3 527,56 € 
 

Cíl projektu:

Projekt má za cíl přiblížit české veřejnosti Polskou republiku a zvýšit o ní povědomí mezi občany. Ve spolupráci s polským partnerem projektu chceme představit Dolní Slezsko jako snadno dostupnou část Polské republiky, kde je mnoho přírodních krás, historických, kulturních i technických památek.

Cílem projektu je rozšířit povědomí veřejnosti ohledně Polské republiky a turistických atraktivit, které jsou v Dolním Slezsku v nevelké vzdálenosti od hranic a přesvědčit ji o tom, že stojí za to tuto oblast navštívit, a že je mezi atraktivitami v této části Polska bohatý výběr.

 

Aktivity projektu:

V rámci projektu bude vydán manuál v českém jazyce, který představí 10 vytipovaných jedno až dvou denních výletů do Dolního Slezska. Potenciálním návštěvníkům stručně představí každé z těchto míst jak samotným popisem, tak fotografiemi, bude popsáno pro jakou cílovou skupinu je vhodné, jaký je itinerář výletu, jak dlouhá je cesta, možný způsob dopravy, cenová dostupnost, zda je možný průvodce v češtině, otevírací doba, délka prohlídky apod. Všechny vytipované výlety partneři projektu osobně vyzkouší a informace podávané veřejnosti formou manuálu tak prověří v praxi. Podoba tohoto manuálu bude elektronická, aby bylo možné po dobu udržitelnosti aktualizovat všechny informace, a bude k dispozici na webových stránkách partnerů projektu a vytipovaných organizací, a zároveň bude připraveno 200 ks tištěné verze. V rámci propagace projektu bude následně vytipován jeden z výletů a tento bude zorganizován jako vzorový studijní zájezd pro určenou skupinu (ředitelé či zástupci škol, místní akční skupiny, pracovníci infocenter apod.), které budou v průběhu výletu prezentovány výlety ostatní. Součástí projektu bude také 20 osvětových přednášek u cílových skupin, např. přednášky na základních školách, setkání zaměstnanců infocenter, přednášky pro kluby důchodců, turistické kluby apod. Mezi aktivity, které budou projekt propagovat, patří také vydání pexesa, jako vhodného nenásilného propagačního předmětu pro mladou generaci.

 

 

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.