Zájezd za poznáním Dolního Slezska

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
Euroregion Glacensis v letošním roce realizuje projekt Polsko jinak než ho známe. Už sám název projektu napovídá, co je hlavním tématem. Projekt se snaží představit svým zaměřením široké české veřejnosti Polskou republiku jako suverénní stát. Polsko nejsou jen tržnice, ale také mnoho přírodních, historických, kulturních a technických památek, které rozhodně stojí za návštěvu. K této propagaci bude sloužit nejen zorganizovaný zájezd do Dolního Slezska, osvětové přednášky,  ale i vytvořený manuál, který bude k dispozici nejen  v tištěné podobě, ale i v elektronické na webových stránkách. Tento dokument bude v českém jazyce a bude prezentovat 10 vytipovaných jedno až dvou denních výletů. Návštěvníkům stručně představí každé z těchto míst nejen popisem, ale i fotografiemi a zároveň poskytne mnoho užitečných informací, které ocení každý turista - např. způsob dopravy, cenovou dostupnost, otevírací doby, délku prohlídky, dostupnost průvodce v českém jazyce.
A nyní nazpět k zájezdu. Ten se uskutečnil dne 26. srpna 2021. Skupina vyrazila v časných hodinách z Rychnova nad Kněžnou. První zastávkou bylo Muzeum průmyslu a železnice v Jaworzyne Slaskie. Jedná se o nejrozsáhlejší muzeum nejen na území Polska, ale i ve střední Evropě. V depu s parními lokomotivami můžete spatřit okolo 100 exponátů od různých výrobců parních strojů. Zde každý milovník "mašinek" zaplesá. Poté se účastníci přemístili nedaleko města Valbřich, kde byla plánovaná prohlídka zámku Ksiaz. Nespornou výhodou tohoto zámku je i to, že při vstupu obdržíte audioprůvodce v českém jazyce a sami si určujete tempo své prohlídky. Nejen zámek, ale i přilehlý rozhlehlý park je prostě impozantní. Rozhodně stojí za návštěvu. V odpoledních hodinách byla na programu návštěva lázní Szczawno Zdrój. Ve zdejším nádherně zrekonstruovaném divadle byli účastníci přivítáni starostou města, který jim představil historii a součásnost lázní. Poslední navštívenou turistickou atraktivitou byl klášter Krzeszów. Cisterciánský klášterní komplex s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie, nazýván taktéž perlou baroka, je právem považován za jeden z nejhezčích barokních svatostánků v Evropě. Cestovatelský zážitek ještě umocnilo rozloučení s bazilikou v podobě rozezněných klášterních zvonů.
Pevně věříme, že účastníkům se program zájezdu líbil, a že malá ochutnávka krás Dolního Slezska je přiměje k dalších návštěvám tohoto zajímavého území.

Zájezd Dolní Slezsko fotogalerie

IMG_8259 (2)IMG_8272IMG_8285IMG_8316IMG_8328IMG_8330IMG_8353IMG_8419IMG_8395

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou