Učíme se u sousedů

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

Realizace ukončena 


 
Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Vedoucí partner projektu:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
 

Partner projektu:

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
 

Registrační číslo projektu: 

CZ.11.4.120/0.0./0.0/16_008/0001439
 

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko
FOND MIKROPROJEKTŮ V EUROREGIONU GLACENSIS
Typ projektu: typ B - partnerský

 

Celkový rozpočet:

Rozpočet české části Euroregionu Glacensis je ve výši           23 525,19 EUR

 

Harmonogram:

1. 4. 2018 - 30. 6. 2019 (15 měsíců)

 

Cíl projektu:

Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu.
Záměrem projektu je vydat se za poznáním do fungujících euroregionů na jiných státních hranicích a vzájemně si vyměnit zkušenosti se způsobem řešení euroregionálních aktivit, zjistit v jakých aktivitách se ostatní euroregiony angažují, ověřit si způsob implementace Fondu mikroprojektů a načerpat tak zkušenosti z příkladů dobré praxe. To vše bude zásadním podkladem pro přípravu strategie rozvoje Euroregionu Glacensis pro období 2021+.
 

Aktivity projektu:

V rámci projektu budou uskutečněny následující aktivity:

1. Výjezd účastníků na česko-rakouskou hranici. Vhodným euroregionem pro návštěvu je Euroregion Silva Nortica, jež zajišťuje implementaci česko-rakouského Fondu mikroprojektů.
2. Výjezd účastníků na česko-bavorskou nebo česko-saskou hranici. Vhodnými euroregiony jsou Euroregion Egrensis nebo Krušnohoří.

Stowarzyszenie v rámci svého projektu, který zorganizuje taktéž dva výjezdy, a to do polsko-slovensko-českého euroregionu Beskydy a do polsko-německého euroregionu Pro Europa Viadrina.

Cílovou skupinou účastníků budou představitelé rozhodovacích struktur euroregionu, starostové členských měst a obcí, případně členové zastupitelstva, zástupci ESÚS, manažeři projektů apod.
 

Rok 2018

 

Ve dnech 10. - 11. 5. 2018 se uskutečnil první výjezd do polsko-německého euroregionu Pro Europa Viadrina.  

 

Fotogalerie výjezd PRO EUROPA VIADRINA 10.-11.5.2018

DSC_8768DSC_8799DSC_8820DSC_8823DSC_8837DSC_8844DSC_8848DSC_8868DSC_8878DSC_8889DSC_8898DSC_8902DSC_8904DSC_8909DSC_8911
 

 

Ve dnech  6. - 8. 2018 se uskutečnil druhý výjezd do česko-rakouského euroregionu SILVA NORTICA.  

 
Tisková zpráva ke stažení

Fotogalerie výjezdu SILVA NORTICA 6. - 8.6.2018

DSC_0598DSC_0768DSC_0513DSC_0507DSC_0484DSC_0468DSC_0459DSC_0330DSC_0427DSC_0452DSC_0468DSC_0702
 

 

Rok 2019

 

Ve dnech 9. - 10. 5. 2019 se uskutečnil třetí výjezd do polsko-česko-slovenského euroregionu Euroregionu Beskydy.  

 
Tisková zpráva ke stažení

Fotogalerie výjezdu Euroregion Beskydy 9.-10.5.2019

Šediváčkův longŠediváčkův longIMG_20190510_133948IMG_1595IMG_20190510_114058IMG_20190510_114021IMG_20190509_152341IMG_20190509_144522IMG_20190509_144106IMG_20190509_132455IMG_1487IMG_1474IMG_1467IMG_1417IMG_1401
 

 

 

Ve dnech 22. - 24. 5. 2019 se uskutečnil čtvrtý výjezd do česko-německého Euroregionu Euregio Egrensis

 
Tisková zpráva ke stažení

Fotogalerie výjezdu Euregio Egrensis 22.-24.5.2019

IMG_20190523_142341DSC_1193IMG_20190524_095304IMG_20190523_210419IMG_20190523_203744IMG_20190523_200828IMG_20190523_194613IMG_20190523_142711IMG_20190523_134539IMG_20190523_112533IMG_20190522_195102IMG_20190522_160805DSC_1206DSC_1179DSC_1172DSC_1166DSC_1156

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou