Zástupci Euroregionu Glacensis navštívili Krušnohoří a zavítali do Euregia Egrensis

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Zástupci členské základny Euroregionu Glacensis ve dnech 22. – 24. května 2019 navštívili v rámci projektu „Učíme se u sousedů“ česko-německý euroregion Euregio Egrensis, který se nachází na území Krušných hor.

DSC_1156Na programu prvního dne studijního zájezdu byla návštěva nově zrekonstruované rozhledny Klínovec a také procházka po naučné stezce Božídarské rašeliniště. Bohužel počasí nám nepřálo, na Božím daru bylo po příjezdu přímo „boží dopuštění“ a tak byla organizátorem akce nabídnuta „mokrá varianta“ v podobě návštěvy zajímavého muzea v Jáchymově, kde se účastníci mohli dozvědět řadu informací o těžbě stříbra, přes začátky radonových lázní a také shlédnout část expozice, která byla věnovaná komunistickému útlaku politických vězňů nucených k práci ve zdejších dolech. Ve večerních hodinách došlo k setkání účastníků s jednatelem hostícího euroregionu – Euregio Egrensis – p. Lubomírem Kovářem, který poskytl účastníkům veškeré informace o sdružení i o realizovaných projektech.

Druhý den byl zaměřen na atraktivity navštíveného regionu a především na ty, které byly financované z evropských prostředků. První ukázkou, jak vhodně čerpat finance z EU, byla cyklostezka Jáchymov – Horní Žďár, která byla zbudovaná v místech nevyužité železniční tratě. Poté se skupina přemístila do Ostrova, kde mohla obdivovat zdařilou rekonstrukci místního zámku. Získané finanční prostředky z Programu přeshraniční spolupráce Sasko – ČR posloužily k vybudování nového informačního centra a také zázemí pro městský úřad. V odpoledních hodinách navštívili zástupci euroregionu Horní Pískovec, kde se nachází zajímavý panoramatický pohled do těžební jámy lomů v Sokolovské pánvi.   

 

IMG_20190523_202623Dále byla na programu návštěva obory Svatý Linhart, což je známé výletní místo pro nedaleké Karlovy Vary. V rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 byl zde realizován velký projekt, přičemž se podařilo revitalizovat historický lesní objekt sv. Linhart, ve kterém se nyní nachází infocentrum a kavárna a  také byly vybudovány bezbariérové dřevěné mimoúrovňové chodníky a pozorovatelny zvěře, dendrologická stezka, malá cesta v korunách stromů a také mnoho vícejazyčných propagačně-vzdělávacích materiálů. Ve večerních hodinách byla účastníkům nabídnuta komentovaná prohlídka lázeňského města Karlovy Vary. Pátek, poslední den studijního zájezdu, byl věnován Mariánským Lázním, kde již na účastníky čekal místostarosta města, který představil v krátkosti lázeňské město, jeho historii a plány do budoucnosti.

Tímto výjezdem byl ukončen společný projekt, který byl realizován ve spolupráci se Stowarzsyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. Za dobu trvání se podařilo navštívit čtyři euroregiony: polsko-německý Pro Europa Viadrina, česko-rakouský Euroregion Silvia Nortica, polsko-česko-slovenský Euroregion Beskydy a nakonec česko-německý Euregio Egrensis. Pevně věříme, že všechny studijní výjezdy do spřátelených euroregionů přinesly účastníkům mnoho zajímavých informací a určitě také řadu nových zkušeností o možnostech přeshraniční spolupráce.

Studijní cesta byla realizována v rámci projektu "Učíme se u sousedů" - více o projektu naleznete zde

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou