Polsko-česko-slovenský Euroregion Beskydy hostil členy Euroregionu Glacensis

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis
Třetí společná cesta členů české a polské části Euroregionu Glacensis byla uspořádána polskou stranou do polsko-česko-slovenského Euroregionu Beskydy se sídlem v Bílsku-Bělé (pol. Bielsko- Biała) ve dnech 9.-10. května 2019.
IMG_1474

Účastníci zájezdu navštívili Historické muzeum v Bílsku-Bělé – Stará továrna (pol. Stara Fabryka). Výstava je věnována historii bílsko-bělského průmyslu a představuje dobu, v níž pracovaly stroje a zařízení prezentované v muzeu. V interiéru Staré továrny se nachází unikátní sbírka strojů a zařízení, které se kdysi používaly v textilních závodech Bílska-Bělé. Většina sloužila k výrobě vlněných mykaných látek, včetně proslulého bílského sukna. Odpoledne účastníci absolvovali komentovanou prohlídku města, kdy jim průvodkyně prezentovala a vyprávěla o turistických zajímavostech, které byly podpořeny z prostředků Evropské unie. Uskutečnila se i konference, na které pan Marcin Filip, ředitel polské části Euroregionu Beskydy, prezentoval činnost euroregionu, Fond mikroprojektů a projekty realizované v rámci česko-polského a polsko-slovenského programu.

IMG_20190510_113937

Druhý den pak měli účastníci možnost seznámit se s historií, tradicemi a kulturou regionu Beskydy, kdy navštívili sportovní halu, bunkry „Wędrowiec” a „Waligóra” v obci Węgierska Górcka, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a komplex farních budov v Cięcině. I tyto turistické zajímavosti byly podpořeny z evropských zdrojů. Následně účastníci absolvovali prohlídku Pivovarnického muzea Żywiec. Je to jedno z největších a nejmodernějších zařízení tohoto typu v Polsku. Po překročení brány muzea se návštěvník ocitá ve světě dýchajícím více než 160letou historií pivovaru, při procházení expozičních místností aktivně poznává jednotlivá období rozvoje pivovaru a značky Żywiec až do současnosti. Pivovarnické muzeum Żywiec patří k objektům tvořícím Stezku technických památek Slezského vojvodství a získalo si titul Hvězda techniky. Od roku 2010 je tzv. kotevním bodem Evropské stezky průmyslového dědictví, což poukazuje na jeho nadregionální význam v evropských průmyslových dějinách.

IMG_1417Uspořádaná studijní cesta dala účastníkům možnost seznámit se s pravidly přeshraničních programů realizovaných na jiných hranicích a realizovanými projekty. Zkušenosti získané od jiného euroregionu budou využity při přípravě strategie Euroregionu Glacensis na období 2021+ a také pomohou při definování nových směrů činnosti Euroregionu Glacensis. Společná cesta vytvořila možnosti pro navázání nových partnerství v rámci Euroregionu a rozšíření přeshraniční spolupráce.

 

 

Srdečně děkujeme zaměstnancům kanceláře Euroregionu Beskydy za skvělé přijetí, pohostinnost a pomoc při organizaci návštěvy,a všem účastníkům za aktivní účast a příjemně strávený čas.

 Sekretariát euroregionu

 

Fotogalerie výjezdu Euroregion Beskydy 9.-10.5.2019

Šediváčkův longŠediváčkův longIMG_20190510_133948IMG_1595IMG_20190510_114058IMG_20190510_114021IMG_20190509_152341IMG_20190509_144522IMG_20190509_144106IMG_20190509_132455IMG_1487IMG_1474IMG_1467IMG_1417IMG_1401

Studijní cesta byla realizována v rámci projektu "Učíme se u sousedů" - více o projektu naleznete zde

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou