Euro Region
Čeština English
Strona główna > Projekty euroregionu > Kwartalnik Euroregionu Glacensis

Kwartalnik Euroregionu Glacensis

Logo_cz_pl_eu_barevne

Realizacja zakończona

 

Numer projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001802

 

Partnerzy:

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

 

Okres realizacji:        

1.7.2019 – 31.12.2020 

 

Program:

Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska

 

Budżet:                      

Łącznie                           23 383,91 €

  • z EFRR                                               19 876,30 €
  • wkład własny                                 3 507,61 €
 

Cele projektu:            

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej i wzajemnego poznawania, zrozumienia i zaufania wśród lokalnych społeczności. Poprzez zaplanowane działania będzie promowana istniejąca i działająca współpraca między czesko-polskimi partnerami, zwiększając zainteresowanie zawieraniem nowych partnerstw i realizacją projektów z funduszami UE i EFRR.
Jednocześnie społeczeństwo będzie informowane o bieżących wydarzeniach po obu stronach granicy, co będzie sprzyjało zainteresowaniu zagranicznych odwiedzających o dane wydarzenia.

 

Działania projektu:

W ramach projektu wydanych zostanie 6 numerów biuletynu Euroregionu Glacensis, w każdym kwartale. Pierwszy numer zostanie wydany we wrześniu 2019 roku. Biuletyn będzie przygotowywany w języku czeskim i polskim. Będzie zawierać informacje o wspólnych działaniach i projektach instytucji oraz wydarzeniach odbywających się, zakończonych lub planowanych w tym obszarze. Elektroniczna wersja biuletynu będzie dostępna do pobrania na stronie www.euro-glacensis.cz w wersji czeskiej oraz na stronie www.euroregion-glacensis.ng.pl w wersji polskiej. Zwiększy to świadomość społeczną po obu stronach granicy, zwiększy poziom wzajemnego poznania, zrozumienia i zaufania wśród społeczności lokalnych. Aby zapewnić integralność i odpowiedni zasięg dystrybucjonowanych biuletynów, projekt musi zostać przedłużony z klasycznych 12 miesięcy na 18 miesięcy. Projekty, o których będziemy informować, zostaną w całości lub przynajmniej w część zrealizowane, z tego względu będziemy w stanie osiągnąć bardziej wyczerpującej informowaności społeczeństwa niż tylko w wydaniu 4 numerów w ciągu 12 miesięcy.
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM