Prodloužení termínu výzvy FMP pro PO4

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

 

Vážení žadatelé,

 

od 1. 11. 2019 je vyhlášena výzva pro předkládání projektových žádosti do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis do prioritní osy 4 „Spolupráce institucí a komunit“. Vzhledem k celorepublikovým opatřením týkajících se koronaviru si Vás dovolujeme informovat, že po domluvě obou národních stran Euroregionu Glacensis jsme se rozhodli prodloužit termín pro předkládání projektových žádostí.

Původně stanovené ukončení výzvy k 30.4.2020 prodlužujeme o dva měsíce, tj. nejzazší termín pro podání projektové žádosti do této výzvy je do 30.6.2020.

Zasedání členů EŘV, kteří budou rozhodovat o schválení předložených projektů, se uskuteční cca v listopadu 2020. Do tohoto termínu nesmí předložené žádosti pro toto kolo ukončit realizaci předloženého mikroprojektu.

Projektové žádosti je možné konzultovat prostřednictvím emailu nebo telefonu.

Informace o všech výzvách jsou uvedeny v sekci Výzvy, termíny FMP.

 

Sekretariát FMP

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou