Ukončení 4. kola výzvy FMP, zahájení 5. kola

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
 
 
Vážení žadatelé FMP,
 
dnešním dnem (31.10.2017) končí možnost předložit projektovou žádost na mikroprojekt do 4. kola výzvy FMP. Pro toto kolo platí omezení, které se týká typu mikroprojektu - je možné předložit pouze mikroprojekt typu B nebo C. Projektové žádosti o dotaci na mikroprojekt mohou být předkládány přes monitorovací systém MS2014+ až do dnešní půlnoci (31.10.2017 - 23:59:59).
 
Zároveň od 1.11.2017 zahajujeme 5. kolo výzvy. Tato výzva je opět omezena - je možné předložit projektovou žádost o dotaci na mikroprojekt v rámci prioritní osy 4 "Spolupráce institucí a komunit". Termín předložení projektových žádostí do 5. kola výzvy bude ukončen dnem 30.9.2018.
 
Kompletní termíny pro Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis najdete v sekci Výzva, termíny FMP.
 
 
Sekretariát Fondu mikroprojektů

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou