Vyhlášení nové výzvy pro mikroprojekty v PO4

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
 
Od  31. 10. 2020 je vyhlášena 10. výzva pro předkládání projektových žádostí do Fondu mikroprojektů - tato výzva je určena pouze pro mikroprojekty předkládané v rámci prioritní osy 4Nejzazší termín pro podání žádosti o dotaci je stanoven do 30.4.2021. Zároveň je stanovena podmínka, že mikroprojekty podané do této výzvy nesmí skončit svoji realizaci déle než 31.12.2022.

Zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém budou projednávány předložené mikroprojekty, se uskuteční cca v průběhu září 2021. Do tohoto termínu nesmí projektové žádosti pro toto kolo ukončit realizaci předloženého mikroprojektu.
 
Termíny zahájení a ukončení všech výzev včetně termínů zasedání EŘV najdete v sekci Výzva, termíny FMP.
 
 
Sekretariát FMP

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou