Výzva k podání nabídky


     Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis vyzývá v souladu s Metodikou zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské Unie a v souladu s Doplňujícím výkladem k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 - 2013 k podání nabídky k zakázce malého rozsahu (dále jen zakázka) s názvem:
 
„Analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici“
 
v rámci projektu „EUREGIO PL-CZ“, reg.č. projektu PL.3.22/3.1.00/11.02546. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR v období 2007 – 2013.
     Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
  
Dokumenty k výzvě:
  1. Krycí list nabídky                         (ke ztažení zde)
  2. Čestné prohlášení k zakázce       (ke ztažení zde)
  3. Položkový (slepý) rozpočet           (ke ztažení zde)
  4. Metodika zpracování analýzy        (ke ztažení zde)
  5. Smlouva o dílo                            (ke ztažení zde)
  6. Čestné prohlášení k zakázce       (ke ztažení zde)
  7. Výzva k podání nabídky               (ke ztažení zde)
komplet dokumentace ke stažení zde

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou