Webinář na téma Ochrana životního prostředí

Logo_cz_pl_eu_barevne

Euroregion Glacensis realizuje společně s partnery ESÚS NOVUM a Euroregion Nisa projekt V kontaktu - přeshraniční spolupráce navzdory překážkám, jehož cílem je vytvoření silné a stabilní sítě spolupráce v příhraničním území, která umožní odbourat negativní dopady situace spojené s pandemií a dalšími neočekávanými událostmi. Pořádány budou jak setkání pracovních skupin zaměřených na určitou oblast přeshraniční spolupráce, tak webináře pro širokou veřejnost zaměřené na česko-polské vztahy a aktuální témata souvisejícími s nejrůznějšími aspekty života napříč oběma zeměmi. 

Více o projektu naleznete ZDE.

Dne 4.5.2022 byl uspořádán první webinář projektu na téma Ochrana životního prostředí. Prezentujícími byli Mgr. Dorota Raszowska ze Státního geologického ústavu za polskou stranu, za českou potom RnDr. Svatopluk Šeda z FINGEO s.r.o. a Ing. Hana Procházková ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Představena zde také byla poslední publikace Euroregionu Glacensis Voda základ života.

Záznam z webináře:

Pozvánka_Ochrana ŽP 4.5.2022 CZ
Pozvánka_Ochrana ŽP 4.5.2022 PL

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou