Historické a církevní památky Euroregionu Glacensis

logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor with gradient)

Název: Historické památky Euroregionu Glacensis

Číslo projektu:: CZ.3.22/3.3.02/09.01180

Stručný popis: Euroregion Glacensis se zasadil o propagaci další oblasti cestovního ruchu – historické památky. Ucelený set propagačních materiálů obsahoval obrazovou publikaci, kulatý kalendář na rok 2010 a propagační panely – vše na téma historické památky Euroregionu Glacensis. Propagace a materiály byly distribuovány prostřednictvím turistických informačních center, veletrhů a subjektů zaměřených na cestovní ruch na obou stranách hranice. Polský partner vydal mapu historických památek Euroregionu Glacensis, která předchozí kolekci produktů doplňovala.

 

Celkový rozpočet:      35 182,00 EUR

Doba realizace:      7/2009 – 12/2010

 
 
 
 
 
Panel v českém jazyce

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou