Kontakty

Siedziba stowarzyszenia: Euroregion Pomezí Èech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis

Siedziba stowarzyszenia w Republice Czeskiej:

Euroregion Pomezí Èech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Knìžnou
 
Tel.: + 420 494 531 054

 
e-mail: info@euro-glacensis.cz
GPS:    50.164021, 16.276223
Jaroslav Štefek
Jiĝina Jeĝábková
Petra Páralová
Jana Èejpová
Alena Preclíková
Jaroslava Papáèková
Ilona Dusilová
Marcela Kalousova
Denisa Kalouskova

Siedziba Stowarzyszenia w Polsce:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
ul. £ukasiewicza 4a/2
57-300 K³odzko
 
Tel.: + 48 74 867 71 30
Fax: + 48 74 865 91 66
 
e-mail: biuro@eg.ng.pl
Nazwisko
Stanowisko       
Telefon
Tel.kom.
E-mail
Jaroslav Štefek
sekretarz Stowarzyszenia
+ 420 494 531 054
+ 420 604 606 666
jaroslav.stefek@euro-glacensis.cz 
 
 
 
Nazwisko
Stanowisko       
Telefon
Tel.kom.
E-mail
Jiĝina Jeĝábková
asystentka
+ 420 494 531 054
+ 420 731 443 978
info@euro-glacensis.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwisko
Stanowisko        
Telefon
Tel.kom.
E-mail
Petra Páralová
ksiêgowa
+ 420 494 531 054
+ 420 734 679 240
petra.paralova@euro-glacensis.cz

 

 

 

 

 

 

Nazwisko
Stanowisko        
Telefon
Tel.kom.
E-mail
Jana Èejpová
menadżer ds. finansowych FMP
+ 420 494 534 615
+ 420 731 443 965
jana.cejpova@euro-glacensis.cz
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwisko
Stanowisko       
Telefon
Tel.kom.
E-mail
Alena Preclíková
menadżer ds. finansowych FMP
+ 420 494 531 054
+ 420 731 443 978
alena.preclikova@euro-glacensis.cz
 
 
 
 
 
 
Nazwisko
Stanowisko       
Telefon
Tel.kom.
E-mail
Jaroslava Papáèková
menadżer ds. finansowych FMP
+ 420 494 530 184
+ 420 603 815 123
jaroslava.papackova@euro-glacensis.cz
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwisko
Stanowisko       
Telefon
Tel.kom.
E-mail
Ilona Dusilová
menadżer ds. projektów FMP
+ 420 494 534 615
+ 420 731 443 965
ilona.dusilova@euro-glacensis.cz
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nazwisko
Stanowisko        
Tel.kom.
E-mail
Marcela Kalousová
menadżer ds. finansowych FMP
+ 420 603 815 123
marcela.kalousova@euro-glacensis.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nazwisko
Stanowisko        
Tel.kom.
E-mail
Denisa Kalousková
menadżer projektów - Czesko-polski Szlak Grzbietowy
+ 420 733 205 541
denisa.kalouskova@euro-glacensis.cz


Nazwisko
Stanowisko       
Telefon
Tel.kom.
Fax
E-mail
Bernadeta Tambor
dyrektor Sekretariatu
+ 48 74 867 71 30
+ 48 51 218 59 48
+ 48 74 865 91 66
btambor@eg.ng.plNazwisko
Stanowisko       
Telefon
Fax
E-mail
Sylwia Chodorowska-Cygan
ksiêgowa
+ 48 74 867 71 30
+ 48 74 865 91 66
scygan@eg.ng.pl
 
 


Nazwisko
Stanowisko        
Telefon
Fax
E-mail
Dariusz Tatka
Specjalista ds. projektów euroregionalnych FMP
+ 48 74 867 71 30
+ 48 74 865 91 66
dtatka@eg.ng.pl
 
 
 
Nazwisko
Stanowisko        
Telefon
Fax
E-mail
Sylwia Pacholek
Specjalista ds. administracyjno-biurowych
+ 48 74 867 71 30
+ 48 74 865 91 66
biuro@eg.ng.pl
 
 
 
 
Nazwisko
Stanowisko       
Telefon
Fax
E-mail
Martyna Makowska
Specjalista ds. projektów euroregionalnych FMP
+ 48 74 867 71 30
+ 48 74 865 91 66
mmakowska@eg.ng.pl
 Nazwisko
Stanowisko        
Telefon
Fax
E-mail
Monika ŒledŸ
Specjalista ds. projektów euroregionalnych FMP
+ 48 74 867 71 30
+ 48 74 865 91 66
msledz@eg.ng.pl
 
 


Nazwisko
Stanowisko       
Telefon
Fax
E-mail
Marta Wiwer
Specjalista ds. projektów euroregionalnych FMP
+ 48 74 867 71 30
+ 48 74 865 91 66
mwiwer@eg.ng.pl 
Nazwisko
Stanowisko        
Telefon
Fax
E-mail
Anna Zawiœlak
Specjalista ds. projektów euroregionalnych FMP
+ 48 74 867 71 30
+ 48 74 865 91 66
azawislak@eg.ng.pl
 
 

Kontakty

Euroregion Pomezí Èech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Knìžnou

Przez używanie niniejszej witryny internetowej wyrażajı Pañstwo zgodê na zapisywanie plików cookies, niezbêdnych do prawid³owego funkcjonowania stron.