Oświadczenie o dostępności

Niniejsza prezentacja internetowa uwzględnia dostęp do stron i brak barier według ogólnie przyjętych zasad i reguł tworzenia dostępnych stron www oraz instrukcji przygotowanych dla celów nowelizacji Ustawy nr 365/2000 Dz.U. o informatycznych systemach administracji publicznej.

Prezentacja jest opracowana według specyfikacji wydawanych przez konsorcjum W3C zgodnie ze stosowanym językiem znaczników HTML 44 Transitional, HTML 5 lub XHTML 1.1 Transitional i przestrzega prawidłowości syntaktycznej i semantycznej.
Treść jest całkowicie oddzielona od stylu za pomocą stylów kaskadowych. Z prezentacji można korzystać również na innych urządzeniach (telefony komórkowe, czytniki głosowe itp.)
Niektóre informacje uzupełniające (w szczególności dokumenty do pobrania) są na stronach dostępne w innych formatach, najczęściej PDF. W celu wyświetlenia dokumentów w tym formacie należy zainstalować przeglądarkę Adobe Reader, którą można bezpłatnie pobrać ze stron spółki Adobe inc., lub inny program, który wyświetla format PDF.
Niektóre funkcje uzupełniające lub multimedialne niniejszych stron mogą być stworzone za pomocą technologii Adobe Flash i mogą wymagać zainstalowania dodatku do przeglądarki Adobe Flash Player, który można pobrać bezpłatnie na stronach spółki Adobe inc.

W celu pełnego funkcjonowania niniejszych stron internetowych należy ustawić zezwolenie i możliwość korzystania z JavaScript w przeglądarce.

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou