SPOTY-PROMOCJA ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

 

Wydał Euroregion Pomezi Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis“ w roku 2019

przez wspólny projekt

„Promocja współpracy w Euroregionie Glacensis”,

który jest finansowo wspierany w ramach Programu Interreg V-A Czeska republika – Polska.

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou