Schengenský prostor

Dne 21. prosince 2007 se Česká republika stala spolu s dalšími 8 státy Evropské unie (Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko) součástí tzv. schengenského prostoru. Tím vzrostl počet začleněných států z 15 na 24. Zóna volného pohybu osob tak zahrnuje území sahající od jižního cípu Španělska až k norskému pobřeží u Barentsova moře.

Vstup naší republiky do Schengenu neznamená pouze možnost překračovat hranice se sousedními státy bez kontrol, i když právě to je nejviditelnějším znakem. Členství České r epubliky  v Schengenu se odráží  i  v  práci  policejních a justičních orgánů, ve vízové politice ČR, i ve způsobu zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku.

Vážení čtenáři,

pro Vaši rychlou orientaci jme pro Vás na našich www stránkách připravili některé důležité informace o schengenském prostoru, které najdete v těchto publikacích:
  • Česká republika vstupuje do schengenu - publikace shrnuje hlavní fakta související se vstupem ČR do schengenského prostoru. Poskytuje základní přehled o historii schengenské spolupráce a jejich principech a zaměřuje se na konkrétní změny, které nastaly datem 21. prosinec 2007
  • leták na kterém jsou vytyčeny základní pravidla pro cestování v schengenském prostoru

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou