Propagační spoty - TOP TURISTICKÉ ATRAKTIVITY

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
SPOTY O TOP TURISTICKÝCH ATRAKTIVITÁCH
VZNIKLY PROSTŘEDNICTVÍM SPOLEČNÉHO PROJEKTU
 

"Propagace spolupráce v Euroregionu Glacensis",

který byl finančně podpořen v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko
 
více o projektu naleznete zde
 

 

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou