Aktualizace mzdových sazeb

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
 
Vážení žadatelé,
 
 
dovolujeme si Vás upozornit, že od 1.4.2018 došlo k aktualizaci hodinových sazeb pro pracovníky pracující na projektech přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Aktualizované sazby najdete zde.
 
Veškeré dokumenty pro přípravu projektové žádosti a pro zpracování vyúčtování mikroprojektu najdete v sekci Žadatel a v sekci Příjemce (konečný uživatel).
 
 
Sekretariát Fondu mikroprojektů

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou