Dokumentace Fondu mikroprojektů

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
 
Vážení žadatelé z Fondu mikroprojektů,
 
dovolujeme si Vás informovat, že od 1.5.2017 vstupuje v platnost nový "Metodický pokyn pro zadávání zakázek pro programové období 2014-2020". Tento Metodický pokyn je zveřejněn v sekci Žadatel a Příjemce (konečný uživatel).
 
Od 1.5.2017 také platí nová "Tabulka sankcí za porušení pravidel Programu". Tento přehled sankcí je zároveň přílohou Smlouvy o financování, která je podepisována s úspěšnými konečnými uživateli v rámci 2. zasedání EŘV. Doporučujeme proto žadatelům a konečným uživatelům seznámit se s aktualizovanými dokumenty.
 
Dále informujeme, že byla doplněna a aktualizována záložka týkající se Publicity.
 

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou