Schválené mikroprojekty na 8. EŘV

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
Vážení žadatelé,
 
dne 18.6.2020 se na polské straně v Kudowie Zdróju konalo 8. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Na tomto zasedání byly projednávány mikroprojekty ze dvou ukončených výzev, podpořeno k financování bylo celkem 64 mikroprojektů. Více informací včetně seznamu schválených projektů najdete v sekci Schválené projekty.
 
Na tomto zasedání byly zároveň projednány další výzvy pro předkládání nových žádostí o dotaci na mikroprojekty. Veškeré termíny zahájení a ukončení všech výzev včetně termínů zasedání EŘV i podmínek pro jednotlivá kola výzvy najdete v sekci Výzva, termíny FMP.
 
Všem úspěšným žadatelům, jejichž mikroprojekty byly schváleny k financování, blahopřejeme a přejeme úspěšnou realizaci jejich mikroprojektů.
 
Sekretariát FMP

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou