Schválené projekty

II logo-cz-pl-eu-2661x255-rgb

8. zasedání EŘV

 
Po postupném rozvolňování celorepublikových opatření v souvislosti s COVID-19 a také po postupném otevírání státních hranic jsme uspořádali zasedání Euroregionálního řídícího výboru a schválili jsme tak mikroprojekty dokonce ze dvou ukončených výzev - 8. zasedání EŘV se konalo dne 18. 6. 2020 na polské straně v Kudowie Zdroju. Členové EŘV společně projednávali mikroprojekty, které byly předloženy do výzvy FMP k 31.10.2019 (tyto mikroprojekty měly být původně schvalovány na zasedání v březnu 2020), a zároveň také mikroprojekty podané do výzvy k 31.3.2020.
 
Na zasedání EŘV bylo předloženo k projednání 51 mikroprojektů z říjnové výzvy (2019) určené pro prioritní osu 2 i 4 a dále 21 mikroprojektů z březnové výzvy (2020) určené pouze pro prioritní osu 2. Z celkového počtu 72 projednávaných mikroprojektů bylo na tomto výboru schváleno k financování 64 projektů. V dělení na prioritní osy bylo podpořeno 28 projektů v prioritní ose 2 a 36 projektů v prioritní ose 4.
 
 
Všichni žadatelé obdrží oficiální informaci s rozhodnutím EŘV o schválení či neschválení jejich projektů, a to již tradičně formou depeše přes monitorovací systém MS2014+.
 
 
Na zasedání EŘV byly zároveň projednány další výzvy pro předkládání nových žádostí o dotaci na mikroprojekty. Výzva bude vyhlášena pro příjem žádostí v rámci prioritní osy 2 i 4. Nejzazší termíny pro podání žádostí do těchto výzev jsou stanoveny takto:
 
  • do 30. 9. 2020 - termín pro mikroprojekty v rámci PO 4
  • do 30. 10. 2020 - termín pro mikroprojekty v rámci PO 2, pouze indikátor 91002 "elementy přírodního/kulturního bohatství se zvýšenou atraktivitou"

Schvalování mikroprojektů do těchto výzev proběhne na zasedání EŘV cca v březnu 2021. Termíny zahájení a ukončení všech výzev včetně termínů zasedání EŘV najdete zde.
 
 

 

7. zasedání EŘV (PO 4)

 
Dne 11. 10. 2019 se na polské straně (Świdnica) konalo 7. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Na tomto zasedání byly projednány mikroprojekty předložené do 6. kola výzvy FMP do prioritní osy 4. Bylo schváleno celkem 36 žádostí o dotaci na mikroprojekt.
 
 
Rozhodnutí EŘV o výsledku zasedání (schválení / neschválení mikroprojektu) bude odesláno všem žadatelům formou depeše přes monitorovací systém MS2014+.
 
Na zasedání byl schválen také termín další výzvy, která bude vyhlášena od 1.11.2019 s termínem ukončení 30.4.2020 (pouze pro prioritní osu 4). Zároveň byl schválen termín 8. zasedání EŘV (13.3.2020). Termíny zahájení a ukončení všech výzev včetně termínů zasedání EŘV najdete zde.
 
 

6. zasedání EŘV (PO 4)

 
Dne 14. 2. 2019 se na české straně v Pardubicích konalo 6. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Na tomto zasedání byly projednány mikroprojekty předložené do prioritní osy 4 a bylo schváleno celkem 29 žádostí o dotaci na mikroprojekt.
 
 
Rozhodnutí EŘV o výsledku zasedání (schválení / neschválení mikroprojektu) bude odesláno všem žadatelům formou depeše přes monitorovací systém MS2014+.
 
Euroregionální řídící výbor na svém zasedání schválil také termín další výzvy, která bude vyhlášena od 31.5.2019, a zároveň i termín podzimního zasedání EŘV. Termíny zahájení a ukončení všech výzev včetně termínů zasedání EŘV najdete zde.
 
 

5. zasedání EŘV (PO 2)

 
Dne 1. 10. 2018 se na polské straně (Niemcza) konalo 5. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Na tomto zasedání byly projednány mikroprojekty předložené do prioritní osy 2 - bylo schváleno celkem 9 žádostí o dotaci na mikroprojekt.
 
 
Rozhodnutí EŘV o výsledku zasedání (schválení / neschválení mikroprojektu) bude odesláno všem žadatelům formou depeše přes monitorovací systém MS2014+.
 
Na 5. zasedání EŘV byly zároveň projednány další výzvy pro předkládání nových žádostí o dotaci na mikroprojekt - od 1.10.2018 je vyhlášena výzva pro příjem žádosti v rámci prioritní osy 4 "Spolupráce institucí a komunit", nejzazší termín pro podání žádosti do této výzvy je stanoven do 30. 5. 2019. Termíny zahájení a ukončení všech výzev včetně termínů zasedání EŘV najdete zde.
 
 

4. zasedání EŘV

 
Ve dnech 22. - 23. 2. 2018 se v polském Bardu konalo 4. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Na tomto zasedání bylo schváleno celkem 67 žádostí o dotaci na mikroprojekt, z toho 27 mikroprojektů v prioritní ose 2 a dále 40 mikroprojektů v prioritní ose 4.
 
 
 
Rozhodnutí EŘV o výsledku zasedání (schválení / neschválení mikroprojektu) bude odesláno všem žadatelům v první polovině března 2018, a to formou depeše přes monitorovací systém MS2014+.
 
Na 4. zasedání EŘV byla zároveň projednána a schválena výzva pro předkládání mikroprojektů v rámci prioritní osy 2 "Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti". Tato výzva je vyhlášena polské straně, a to od 26. 2. 2018. Je možné předkládat žádosti o dotaci tohoto typu:
- mikroprojekt typu A s polským vedoucím partnerem
- mikroprojekt typu B s polským žadatelem a s vhodným partnerem z jiného euroregionu
- mikroprojekt typu C s polským žadatelem
 Nejzazší termín pro předložení žádosti do této výzvy je stanoven do 30. 5. 2018. Termín 5. zasedání EŘV, který bude projednávat předložené mikroprojekty, je stanoven na 1.-2. 10. 2018.
 
 
Současně také probíhá již od 1. 11. 2017 výzva pro příjem žádostí o dotaci na mikroprojekt v rámci prioritní osy 4 "Spolupráce institucí a komunit". U mikroprojektů nebude žádné další omezení, tedy může být předložen mikroprojekt typu A, B i C. Projektová žádost může obsahovat kombinaci jakýchkoliv vhodných aktivit v rámci prioritní osy 4 v souladu se Směrnicí pro žadatele FMP v Euroregionu Glacensis.

Nejzazší termín pro podání žádosti je stanoven do 30. 9. 2018.

6. EŘV bude zasedat ve dnech 4. - 5. 2. 2019. Do tohoto termínu nesmí předložené žádosti pro 6. kolo ukončit realizaci předloženého mikroprojektu.

 
 

3. zasedání EŘV

Ve dnech 28. – 29. 6. 2017 se v Broumově konalo 3. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Na tomto zasedání bylo schváleno celkem 39 žádostí o dotaci na mikroprojekt, z toho 24 mikroprojektů v prioritní ose 2 a dále 15 mikroprojektů v prioritní ose 4.

Přehled schválených mikroprojektů - prioritní osa 2

Přehled schválených mikroprojektů - prioritní osa 4

Rozhodnutí EŘV o výsledku zasedání (schválení / neschválení mikroprojektu) bude odesláno všem žadatelům do konce července 2017, a to formou depeše přes monitorovací systém MS2014+.

Euroregionální řídící výbor se na svém zasedání věnoval také důvodům vedoucím k vyřazení velkého množství projektových žádostí na úrovni kontroly přijatelnosti mikroprojektů. V rámci předložených žádostí často dochází k chybnému zařazení aktivit do prioritních os. Správce Fondu mikroprojektů tak důrazně doporučuje žadatelům podrobně konzultovat zařazení aktivit do prioritních os, kde často nastává chybné zařazení a následné krácení aktivit, výdajů nebo také vyřazení projektu. Dále je nutné v projektových žádostech věnovat vyšší důraz na přeshraniční aspekty (přeshraniční dopad projektu, přeshraniční spolupráci) a věnovat větší důraz výběru cílové skupiny a zejména její zangažování v účasti na aktivitách projektu s ohledem na dodržení efektu česko-polských aktivit a podmínek česko-polské spolupráce.

Zároveň členové Euroregionálního řídícího výboru schválili termín pro 4. zasedání EŘV, kde budou projednávány mikroprojekty předložené do 4. kola výzvy FMP. Toto 4. zasedání EŘV se bude konat dne 23.2.2018.

 

 

2. zasedání EŘV

Ve dnech 13. – 14. 3. 2017 se v polské Nové Rudě konalo 2. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Na tomto zasedání bylo schváleno celkem 39 žádostí o dotaci na mikroprojekt, z toho 14 mikroprojektů v prioritní ose 2 a 25 mikroprojektů v prioritní ose 4.

Přehled schválených mikroprojektů - prioritní osa 2

Přehled schválených mikroprojektů - prioritní osa 4

Rozhodnutí EŘV o výsledku zasedání (schválení / neschválení mikroprojektu) bude odesláno všem žadatelům do 13. dubna 2017, a to formou depeše přes monitorovací systém MS2014+.

 

1. zasedání EŘV

Ve dnech 24. – 25. 10. 2016 se na Kramářově chatě na Suchém Vrchu konalo 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Na tomto zasedání bylo schváleno celkem 48 žádostí o dotaci na mikroprojekt, z toho 16 mikroprojektů v prioritní ose 2 a 32 mikroprojektů v prioritní ose 4.

Přehled schválených mikroprojektů - prioritní osa 2

Přehled schválených mikroprojektů - prioritní osa 4

Rozhodnutí EŘV o výsledku zasedání (schválení / neschválení mikroprojektu) bude odesláno všem žadatelům koncem listopadu 2016, a to formou depeše přes monitorovací systém MS2014+.

 

 

 

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.