Výzvy, termíny FMP

Logo Interreg 2021-2027

 

Vyhlášení FMP v Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis jako Správce Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis si Vás dovoluje informovat, že dnem 1.11.2023 byl vyhlášen nový Fond malých projektů v Euroregionu Glacensis pro období 2021-2027 (priorita 4 „Spolupráce institucí a obyvatel“, cíl 4.2 – Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí) v rámci Programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027. Fond malých projektů bude realizován až do roku 2029.

Správce Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis bude vyhlašovat jednotlivé výzvy k předkládání žádostí o dotaci na malé projekty. O přidělení dotace bude rozhodovat Euroregionální řídící výbor. Pro naplnění podmínek a cílů, které jsou definovány pro FMP, je Správce oprávněn usměrňovat tematické zaměření předkládaných malých projektů.

 

Termíny FMP - priorita 4.2

 
 Výzva  Zahájení výzvy Ukončení výzvy   Termín EŘV Podmínky výzvy 
 1. výzva  1.11.2023 29.2.2024 červen 2024  bez omezení 
         
         

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou