Konzultační dny

Logo Interreg 2021-2027

Konzultace - PRIORITA 4

 

Pro české žadatele

 
V případě zájmu o sjednání konzultace se na nás můžete obrátit telefonicky nebo emailemOsobní konzultace budou poskytovány v sídle českého sekretariátu na adrese:
 
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
(budova Společenského centra, 2. patro)
Panská 1492
51601 Rychnov nad Kněžnou
 
Při sjednání konzultace Vás žádáme o vyplnění Konzultačního formuláře, díky kterému se předem seznámíme s Vaším projektovým záměrem. Formulář zašlete nejpozději dva dny před konzultací na e-mailovou adresu jana.cejpova@euro-glacensis.cz
 
 

Pro polské žadatele

 
Konzultace budou probíhat v rámci vyhlášených konzultačních dní. V současné době nejsou vyhlášeny žádné konzultační dny. Termíny konzultačních dní pro 2. výzvu budou zveřejněny v průběhu dubna 2024. V případě potřeby se na nás můžete obrátit telefonicky nebo emailem. Osobní konzultace budou poskytovány v sídle polského sekretariátu na adrese:
 
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
ul. Łukasiewicza 4a/2
57-300 Kłodzko
 
Při sjednání konzultace Vás žádáme o vyplnění Konzultačního formuláře, díky kterému se předem seznámíme s Vaším projektovým záměrem. Formulář zašlete nejpozději dva dny před konzultací na e-mailovou adresu jana.cejpova@euro-glacensis.cz

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou