Konzultační dny

Logo Interreg 2021-2027
Konzultace budou probíhat v Rychnově nad Kněžnou a v Kłodzku. Termíny konzultačních dní pro Vás připravujeme ...

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou