POWT RCz-PR 2007-2013 – informacje nt. programu

Dnia 5.05. 2008 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej reprezentowane przez Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis jako Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów oraz Regional Development Agency jako Administratora ds. przyjmowania projektów do programu współpracy transgranicznej ogłosiło Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.

Szczegółowe informacje i pytania można omówić osobiście na konsultacjach (po telefonicznym uzgodnieniu terminu konsultacji z Administratorem) w trakcie przygotowywania wniosku lub można je też przesłać e-mailem lub faksem na adresy Administratora podane w Wytycznych dla wnioskodawców. Wnioski można składać w trybie ciągłym. Wnioski są przyjmowane na bieżąco od 5.05.2008 r.

Wspierane będą w szczególności te działania, które przyczynią się do rozwoju i podniesienia poziomu współpracy pomiędzy sąsiednimi regionami po obu stronach granicy z perspektywą wspólnego dalszego rozwoju kulturalnego, edukacyjnego i społeczno-gospodarczego, warunków życia i trwałych kontaktów.

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Przez używanie niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stron.