INTERREG IIIA

logo INTERREG
Program INTERREG III, který měl tři části (A, B, C), byl jednou z iniciativ Evropských společenství, která byla schválena Evropskou komisí pro členské země Evropské unie, a byl nástrojem pro překonání nevýhod plynoucích z příhraniční pozice dané oblasti v programovacím období 2004-2006. Část A se týkala přeshraniční spolupráce, část B byla zaměřena na nadnárodní spolupráci a část C podporovala meziregionální spolupráci.

Iniciativa Společenství INTERREG IIIA byla v České republice realizována prostřednictvím pěti samostatných programů podle územního členění. Na našem území se jednalo o česko-polský program, kde jako v jediném má česká strana Řídící orgán. Program byl zaměřen na menší projekty s konkrétním dopadem na dotyčnou příhraniční oblast. Program bezprostředně navazoval na předvstupní program Phare CBC. V rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA byl realizován i tzv. Fond mikroprojektů, který navazoval na úspěšný program přeshraniční spolupráce CBC Phare – Společný fond malých projektů. Fond mikroprojektů byl implementován prostřednictvím jednotlivých euroregionů. V Euroregionu Glacensis byla zapojena do implementace také RDA Rychnov nad Kněžnou jako Administrátor fondu.

V rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis bylo celkem smluvně uzavřeno, zrealizováno a finančně proplaceno 110 projektů. Projekty realizující z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis přinesly kulturní, společenský, sociální a ekonomický rozvoj pohraničního území obou států probíhající ve vzájemné koordinaci, souladu a spolupráci, uskutečnily se celé řady společných záměrů různých subjektů z obou stran hranice – kulturních a sportovních akcí, ochrany životního prostředí, výměnných studijních pobytů, publikačních a osvětových činností, vzniku podnikatelských sítí a dalších aktivit podporující trvalé zlepšení života obyvatel a zvýšení atraktivity česko-polského pohraničí. V rámci realizace těchto projektů došlo k upevnění česko-polských vazeb a rozšíření společných aktivit a navázání nových kontaktů a přeshraniční spolupráce.

Sekretariát euroregionu
 
Přehled schválených projektů v Euroregionu Glacensis ke stažení ZDE


"Tento projekt byl spolufinancován ze zdrojů EU v rámci Iniciativy INTERREG IIIA prostřednictvím Euroregionu Glacensis" 
logo Eurorregion
EU

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou