Obszar Schengen

Dnia 21 grudnia 2007 roku Republika Czeska wraz z kolejnymi 8 państwami Unii Europejskiej (Estonia, Litwa, Łotwa, Węgry, Malta, Polska, Słowacja i Słowenia) przystąpiła do tzw. obszaru Schengen. W wyniku tego wydarzenia liczba włączonych państw wzrosła z 15 do 24. Strefa swobodnego poruszania się osób obejmuje obszar sięgający od południowego cypla Hiszpanii po norweskie wybrzeże Morza Barentsa.

Wejście naszego kraju do obszaru Schengen nie oznacza tylko możliwości przekraczania granicy z sąsiednimi krajami bez kontroli, choć właśnie to jest najbardziej widoczne. Członkostwo Czech  w obszarze Schengen odzwierciedla się  również  w  pracy  organów policji i wymiaru sprawiedliwości, w polityce wizowej RCz oraz w sposobie zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Szanowni Czytelnicy,

dla Państwa wygody przygotowaliśmy na naszych stronach internetowych niektóre ważne informacje dotyczące obszaru Schengen. Można je znaleźć w następujących publikacjach:
  • Česká republika vstupuje do schengenu [Republika Czeska przystępuje do Schengen] – publikacja podsumowuje podstawowe informacje związane z przystąpieniem Czech do obszaru Schengen. Przekazuje podstawowe informacje nt. historii współpracy w ramach obszaru Schengen, jej zasad oraz przedstawia konkretne zmiany, jakie nastąpiły z dniem 21 grudnia 2007
  • ulotka, na której są opisane podstawowe zasady podróżowania po obszarze Schengen

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou