Aktualizace dokumentace FMP

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
 
Vážení žadatelé a koneční uživatelé FMP,
 
dovolujeme si Vás informovat o aktualizaci dokumentace pro Fond mikroprojektů s platností od 1.4.2022.
 
Dokumentace byla aktualizovaná především v souvislosti s úpravou částek jednotkových nákladů o inflaci u zavedených zjednodušených metod vykazování výdajů. Více informací o zjednodušeném vykazování výdajů je uvedeno ve Směrnici pro žadatele a v Příručce pro konečné uživatele, informace jsou také zveřejněny na našich webových stránkách ZDE. Zároveň si dovolujeme Vás upozornit, že částky jednotkových nákladů zůstávají vždy stejné po celou dobu životního cyklu mikroprojektu, tj. od předložení projektové žádosti až po vyúčtování (resp. navýšení částek o inflaci nemá vliv na již předložené mikroprojekty).
 
V sekci Žadatel je ke stažení aktualizovaná Směrnice pro žadatele FMP (8. verze - platná od 1.4.2022).
 
V sekci Příjemce (konečný uživatel) je ke stažení aktualizovaná Příručka pro konečné uživatele (7. verze - platná od 1.4.2022).
 
 
Sekretariát FMP

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou