Aktualizace dokumentace FMP

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
 
Vážení žadatelé a koneční uživatelé,
 
dovolujeme si Vás informovat o aktualizaci dokumentace pro Fond mikroprojektů s platností od 1.11.2021. Dokumentace byla aktualizovaná především v souvislosti s průlomovou novinkou ve Fondu mikroprojektů, a to se zavedením financování mikroprojektů výhradně prostřednictvím tzv. zjednodušených metod vykazování výdajů. Více informací o zjednodušeném vykazování výdajů je uvedeno ve Směrnici pro žadatele a v Příručce pro konečné uživatele, zároveň jsou informace zveřejněny na našich webových stránkách ZDE.
Projektové žádosti uplatňující princip zjednodušeného vykazování je již možné předkládat do aktuálního kola výzvy FMP (12. kolo), které bylo otevřeno od 1.11.2021. Nejzazší termín pro předložení projektové žádosti je stanoven do 31.1.2022 - kompletní informace o výzvách a termínech jsou uvedeny ZDE.
 
V sekci Žadatel je ke stažení aktualizovaná Směrnice pro žadatele FMP (7. verze - platná od 1.11.2021) a nová příloha č. 18 (Příručka pro MS2014+ pro zjednodušené metody vykazování).
 
V sekci Příjemce (konečný uživatel) je ke stažení aktualizovaná Příručka pro konečné uživatele (6. verze - platná od 1.11.2021).
 
 
Sekretariát FMP

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou