Výzvy, termíny FMP

Logo Interreg 2021-2027

 

Vyhlášení FMP v Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis jako Správce Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis si Vás dovoluje informovat, že dnem 1.11.2023 byl vyhlášen nový Fond malých projektů v Euroregionu Glacensis pro období 2021-2027 (priorita 4 „Spolupráce institucí a obyvatel“, cíl 4.2 – Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí) v rámci Programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027. Fond malých projektů bude realizován až do roku 2029.

Správce Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis bude vyhlašovat jednotlivé výzvy k předkládání žádostí o dotaci na malé projekty. O přidělení dotace bude rozhodovat Euroregionální řídící výbor. Pro naplnění podmínek a cílů, které jsou definovány pro FMP, je Správce oprávněn usměrňovat tematické zaměření předkládaných malých projektů.

 

Termíny FMP - priorita 4.2

 
 Výzva  Zahájení výzvy Ukončení výzvy   Termín EŘV Podmínky výzvy 
 1. výzva  1.11.2023 29.2.2024 11.6.2024  bez omezení 
 2. výzva  1.3.2024 30.6.2024 listopad 2024   bez omezení
         

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou