Euro Region
Čeština English
Strona główna > Projekty euroregionu > 15 lat działalności i perspektywa następnego okresu 2014-2020

15 lat działalności i perspektywa następnego okresu 2014-2020

Realizacja zakończona

 

Partner projektu:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

 

Harmonogram:

 • 14 miesięcy  (styczeń 2011 – luty 2012)

Program:

 • Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska do realizacji  mikroprojektów

Całkowity budżet:

 • 29 140 EUR

Dofinansowanie:

 • 100%
 • 85%
 • 15%
 
  • 29 140,00 EUR
  • 24 769,00 EUR
  • 4 371,00 EUR
 

Cel projektu:

 • Celem projektu było pogłębianie powiązań między samorządami po obu stronach granicy, rozwijanie wspólnych przedsięwzięć transgranicznych, inicjowanie i rozwijanie kontaktów w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego oraz prezentacja dorobku Euroregionu Glacensis z ostatnich 15 lat. Realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na rozwój i integrację pogranicza polsko-czeskiego. Ideą projektu była wymiana wiedzy, doświadczeń oraz promocja dobrych praktyk, umożliwienie opracowania wspólnej koncepcji programów i projektów prorozwojowych na terenie pogranicza polsko-czeskiego w przyszłości.
 • Wspólne działania z czeskim partnerem przyczyniły się do pogłębienia kontaktów, umożliwiając w ten sposób wzajemne swobodne przenikanie się kultur i tradycji. Wzajemna wymiana informacji umożliwiła realizację wspólnej promocji regionów po obu stronach granicy we wszystkich dziedzinach życia mieszkańców. Poprawiła stan wiedzy nt. sąsiadów i była podstawą do dalszej współpracy w wymiarze społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Ponadto projekt przyczynił się do pokonywania barier językowych w obu państwach.

Działania projektu:

 

KONFERENCJA

 • przedmiotem projektu było zorganizowanie międzynarodowej polsko-czeskiej konferencji z okazji 15. rocznicy założenia stowarzyszenia. Konferencja odbyła się w reprezentacyjnych pomieszczeniach Hotelu Studánka w Rychnovie nad Kněžnou dnia  8 grudnia 2011 roku. Patronat nad konferencją objął J.E. Jan Sechter, ambasador Republiki Czeskiej w Polsce oraz J.E. Jan Pastwa, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Czechach. Głównym tematem wystąpień była ocena dotychczasowej polsko-czeskiej współpracy, przyszłość polityki spójności po 2014 roku. Elementem programu było podpisanie nowych czesko-polsko-słowackich umów partnerskich o współpracy.
 

KONKURS

 • konkurs na najlepsze polsko-czeskie partnerstwa w ramach Euroregionu Glacensis został ogłoszony w lipcu 2011 roku a rozstrzygnięty we wrześniu 2011 roku. Celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie najlepszych partnerstw transgranicznych członków Euroregionu Glacensis oraz publiczne wyrażenie uznania za doskonałe rezultaty osiągnięte w dziedzinie polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, a tym samym inicjowanie nowych bodźców do dalszego budowania polsko-czeskich stosunków.
Ze względu na różnorodność współpracy w ramach konkursu wyodrębniono dziesięć kategorii:
 • Współpraca w dziedzinie wspólnych imprez kulturalnych
 • Współpraca w dziedzinie utrzymania i odbudowy dziedzictwa historycznego
 • Wspólna prezentacja na wystawach i targach turystycznych
 • Tworzenie wspólnych produktów promocyjnych
 • Współpraca w dziedzinie wspólnej infrastruktury turystycznej
 • Współpraca w dziedzinie działań edukacyjno-sportowych, rekreacyjnych i sportu
 • Współpraca w dziedzinie działalności związków i stowarzyszeń
 • Współpraca w dziedzinie zarządzania kryzysowego
 • Współpraca transgraniczna szkół, organizacji młodzieżowych
 • Współpraca w dziedzinie troski o przyrodę i krajobraz
Uroczyste ogłoszenie laureatów miało miejsce podczas konferencji dnia 8 grudnia 2011 roku. Zwycięzcy otrzymali voucher na dwudniową wycieczkę do francuskiego Strasburgu, którą zorganizowano we współpracy z polskimi i czeskimi europosłami.  Kolejną nagrodą dla najlepszych polsko-czeskich partnerstw było umieszczenie ich w prestiżowym okrągłym kalendarzu na 2012 rok oraz nagrody rzeczowe.

MATERIAŁY PROMOCYJNE

 • drobne materiały promocyjne, woskowane torby
 • flagi
 • stojak promocyjny z logo Stowarzyszenia

8.12.2011 – Międzynarodowa polsko-czeska konferencja Euroregionu Glacensis

15 lat działalności i perspektywa 01
15 lat działalności i perspektywa 02
15 lat działalności i perspektywa 03
15 lat działalności i perspektywa 04
15 lat działalności i perspektywa 05
15 lat działalności i perspektywa 06
15 lat działalności i perspektywa 07
15 lat działalności i perspektywa 08

8.12.2011 – Uroczyste ogłoszenie laureatów konkursu na najlepsze polsko-czeskie partnerstwa minionych 15 lat Euroregionu Glacensis

Nagroda dla Miasta Broumov
Nagroda dla Miasta Žacléř
Nagroda dla Miasta Náchod
Nagroda dla Miasta Hronov
Nagroda dla Miasta Nové Město nad Metují
Nagroda dla Miasta Lanškroun
Nagroda dla Miasta Meziměstí
Nagroda dla Gminy Orlické Záhoří
Nagroda dla Miasta Ústí nad Orlicí
Nagroda dla Miasta Česká Skalice
Nagroda dla Miasta Králíky
Nagroda dla Miasta Staré Město

18-19.04.2012 – Wizyta przedstawicieli Euroregionu Glacensis w siedzibie instytucji europejskich w Strasburgu

Strasburg 01Strasburg 02Strasburg 03Strasburg 04Strasburg 05Strasburg 06Strasburg 07Strasburg 08Strasburg 09Strasburg 10Strasburg 11Strasburg 12
Logotypy
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM