Euro Region
Čeština English
Strona główna > Projekty euroregionu > 20 lat Euroregionu Glacensis

20 lat Euroregionu Glacensis

Logo_cz_pl_eu_barevne

Realizace ukončena

 

Registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000377

 

Partneři projektu:

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis - Vedoucí partner

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
 

 

Harmonogram:

 

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

FOND MIKROPROJEKTŮ V EUROREGIONU GLACENSIS

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Typ projektu: typ B

 

Rozpočet:

Celkem 22 304,32 €

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je zorganizování společné akce – konference, jejíž hlavní náplní je shrnutí dosavadních úspěchů a podpoření dalšího rozvoje česko-polské spolupráce v pohraničí. Rok 2016 je pro Euroregion Glacensis 20 rokem jeho existence v roli strůjce a hybatele česko-polské spolupráce. Výroční konference bude jedinečné místo pro zmapování a shrnutí dosažených výsledků vzájemné spolupráce (včetně finančních efektů pro zaostalé pohraničí) za uplynulé roky a bude prostorem pro ocenění nejlepších dosavadních počinů na poli přeshraniční spolupráce, vyhodnocení nejlepších partnerství a poděkování osobám, které se nejvíce zasloužily o rozvoj spolupráce za uplynulé období. 

Vzájemná výměna informací mezi partnery a větší propagace úspěšně realizovaných projektů široké veřejnosti bude zaměřena s cílem přizvat nové potencionální subjekty na pole přeshraniční spolupráce. Akce bude dvoudenní, první den se zaměřením na vyhodnocení uplynulé 20-leté přeshraniční spolupráce, druhý den budou probíhat dva pracovní panely věnované budoucímu období jako např. navazování nových partnerství/burza partnerství, prezentace nových společných česko-polských projektů, představení klíčových aktivit Euroregionu Glacensis a nových iniciativ v pohraničí na období následující.

 

Aktivity projektu:

 

Výroční zpráva

U příležitosti 20. výročí od založení sdružení Euroregionu Glacensis byla vydáná výroční zpráva, mapující uplynulých dvacet let. V publikaci se mj. dozvíte základní informace o vzniku sdružení, právní základy, orgány euroregionu. Naleznete zde seznamy členské základny, partnerských obcí. V rubrice "Nejaktivnější obce v rámci příhraniční spolupráce" naleznete články, které popisují společné aktivity obcí a realizované projekty nejaktivnějších měst a obcí za území Euroregionu Glacensis. Významnou úlohu v průběhu dvacetileté působnosti euroregionu odehrály i dotační programy Evropské unie - podrobné informace, vč. popisů projektů naleznete od 47 stránky. Na konci publikace je uveden přehledný seznam nejvýznamnějších událostí podle jednotlivých roků.
 
obal výroční zpráva 2016-p1
 
 

Slavnostní logotyp

-okrjen 20 let
 

Spuštění Facebookových stránek

Obrázek1
 

Výroční konference 1.- 2.12.2016

V souvislosti s 20. výročím pořádal Euroregion Glacensis ve dnech 1. a 2. prosince 2016 ve Špindlerově Mlýně výroční konferenci. Účastníci si mohli poslechnout prezentace související s přeshraniční spoluprací, např. na téma statistiky cestovního ruchu na česko-polském pohraničí nebo infrastruktura pro překračování hranic na území Euroregionu Glacensis. Součástí konference bylo také slavnostní ocenění nejaktivnějších českých a polských subjektů, které se během uplynulých 20 let zapojily do přeshraniční spolupráce a přičinily se o to, že Euroregion Glacensis je hodnocen jako jeden z nejúspěšnějších euroregionů. Ocenění obdrželi také významné osobnosti, jež se zasloužili o jeho rozvoj. Euroregion Glacensis vydal k této příležitosti také speciální číslo zpravodaje, kde mapuje celou historii euroregionu. 
 
 
 

Konference - sál

DSC_7898
DSC_7876
DSC_7921
DSC_7885
DSC_7845
DSC_7797
 

 

Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM