Euro Region
Čeština English
Strona główna > Projekty euroregionu > 25 lat Euroregionu Glacensis

25 lat Euroregionu Glacensis

Logo_cz_pl_eu_barevne

Projekt w realizacji

 

Numer projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002649

 

Partnerzy:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis - Vedoucí Partner

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

 

Okres realizacji:

1.1.2021 - 31.12.2021

 

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

FOND MIKROPROJEKTŮ V EUROREGIONU GLACENSIS

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Typ projektu: typ A

 

Budżet:

Łącznie 42 741,44 €

  • podíl Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis     19 216,44 €
 

Cele projektu:   

Euroregion Glacensis vznikl v roce 1996. Rok 2021 je rokem 25 výročí od založení sdružení. Na konec roku se uskuteční výroční konference, která nabídne příležitost ke zmapování a vyhodnocení výsledků vzájemné spolupráce, dosažených v posledních letech, a také prostor k ocenění dosavadních nejlepších výsledků přeshraniční spolupráce, nejlepších partnerství a poděkování lidem, kteří v největší míře přispěli k rozvoji spolupráce v minulém období.  Akce bude dvoudenní. První den bude konferenční, druhý den bude věnován studijnímu zájezdu, kdy účastníci budou mít možnost shlédnout příklady dobré praxe přeshraniční spolupráce, investice, které byly zrealizovány/uskutečněny díky přeshraniční spolupráci. Hlavním organizátorem je tentokrát polská strana, která bude zajišťovat kompletní organizační zabezpečení akce.

 

Działania projektu:

Český partner zabezpečí v rámci projektu:

-          spoluorganizování konference a úhradu noclehů pro českou delegaci

-          zabezpečení darů pro oceněné

-          vydání speciálního čísla zpravodaje mapující 25 let euroregionu

-          vydání roll-upů mapující 25 let euroregionu po letech

-          vydání stolního kalendáře presentující česko-polské pohraničí

 

 

Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis