Euroregionalne koncertowanie

Logo_cz_pl_eu_barevne

Projekt w realizacji

 

Numer projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002671

 

Partnerzy:

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

 

Okres realizacji:

1.1.2021 - 31.12.2021

 

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

FOND MIKROPROJEKTŮ V EUROREGIONU GLACENSIS

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Typ projektu: typ B

 

Budżet:

Łącznie 20 274,52 €

  • z EFRR 17 233,34 €
 

Cele projektu:   

Rok 2021 to rok jubileuszowy związany z 25-leciem Euroregionu Glacensis. Partnerzy wspólnie zorganizują dwa wydarzenia kulturalne dla mieszkańców Euroregionu Glacensis. W miastach siedzib EG zostanie każdorazowo na dniu kultury goszczona delegacja partnerska a poprzez wieczorne koncerty będzie można zaprezentować dorobek artystyczny z obu stron granicy wraz z ofertą towarzyszącą ujętą we wspólnych materiałach promocyjnych.  

 

 

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou