Euro Region
Čeština English

Kampania marketingowa

Logo_cz_pl_eu_barevne
Działania promocyjne i informacyjne stanowiš bardzo ważny i nieodłašczny element projektu. Wybrano różne działania majšce na celu zwrócenie się do jak największego grona turastów w różnych kategoriach wiekowych.
 
Kampania marketingowa obejmuje stworzenie wspólnej marki, która będzie wcišż towarzyszyła całemu projektowi. Euroregion Glacensis odpowiada za to we współpracy z pozostałymi partnerami.
 

Poddziałania:

Spolen logotyp - nastojato
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM