15 let činnosti a výhled do následujícího období 2014 - 2020

Realizace ukončena 

 

Partner projektu:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

 

Harmonogram:

 • 14 měsíců  (leden 2011 – únor 2012)

Program:

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013
Prioritní osa III. Podpora spolupráce místních společenství
 
Oblasti podpory:
3.3 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

 

Celkový rozpočet:

 • 29 140 EUR

Dotace:

 • 100%
 • 85%
 • 15%
 
  • 29 140,00 EUR
  • 24 769,00 EUR
  • 4 371,00 EUR
 

Cíl projektu:

 • Cílem projektu bylo prohloubit vazby mezi samosprávami na obou stranách hranice, rozvíjet společné přeshraniční aktivity, iniciovat a rozvíjet kontakty v různých oblastech společensko-hospodářského života, prezentovat přínos Euroregionu Glacensis za posledních 15 let. Realizace projektu měla pozitivní dopad na rozvoj a integraci česko-polského pohraničí. Smyslem projektu byla výměna znalostí, zkušeností a propagace dobré praxe, dát možnost pro vypracování společné koncepce programů a rozvojových projektů na území polsko-českého pohraničí v budoucnu.
 • Společné aktivity s českým partnerem napomohly prohlubovat kontakty a umožnily tak vzájemné svobodné pronikání kultur a tradic. Vzájemná výměna informací napomohla realizovat společnou propagaci regionů na obou stranách hranice, a to ve všech aspektech života obyvatel. Zlepšila poznání sousedů a byla základem k další spolupráci na společenské, hospodářské a kulturní úrovni. Vneposlední řadě měl projekt vliv na odbourávání jazykových bariér obou států.

Aktivity projektu:

 

KONFERENCE

 • předmětem projektu bylo uspořádání mezinárodní česko-polské konference k 15 výročí od založení sdružení. Konference se uskutečnila v reprezentativních prostorách Hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou dne  8. prosince 2011. Záštitu nad konferencí převzal J.E. Jan Sechter, velvyslanec České republiky v Polsku a J.E. Jan Pastwa, velvyslanec Polské republiky v České republice. Hlavním tématem přednášek bylo zhodnocení uplynulé česko-polské spolupráce, budoucnost kohezní politiky po roce 2014. Součástí programu bylo podepsání nových česko-polských-slovenských partnerských smluv o spolupráci.
 

SOUTĚŽ

 • soutěž o nejlepší česko-polská partnerství v rámci Euroregionu Glacensis byla vyhlášena v červenci 2011v září 2011. Cílem soutěže bylo vybrat a ocenit nejlepší přeshraniční spolupráci členů Euroregionu Glacensis a veřejně vyjádřit uznání za vynikající výsledky dosažené v oblasti přeshraniční česko-polské spolupráce, a tím iniciovat nové impulzy pro další budování česko-polských vztahů.
Vzhledem k různorodosti spolupráce byla soutěž rozdělena do deseti kategorií:
 • Spolupráce v oblasti společných kulturních akcí
 • Spolupráce v oblasti zachování a obnovy historického dědictví
 • Společná presentace na výstavách a veletrzích cestovního ruchu
 • Tvorba společných propagačních produktů
 • Spolupráce v oblasti společné infrastruktury cestovního ruchu
 • Spolupráce v oblasti volnočasových, rekreačních aktivit a sportu
 • Spolupráce v oblasti spolkové činnosti
 • Spolupráce v oblasti řešení krizového řízení
 • Přeshraniční spolupráce škol, mládežnických organizací
 • Spolupráce v oblasti péče o přírodu a krajinu
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo na konferenci dne 8. prosince 2011. Vítězové obdrželi poukaz na dvoudenní zájezd do francouzského Štrasburku, který byl organizován ve spolupráci s česko-polskými europoslanci.  Dalším oceněním pro nejlepší česko-polská partnerství bylo jejich umístění na prestižním kulatém kalendáři na rok 2012 a dále věcné dárky.

PROPAGAČNÍ MATERIÁL

 • drobný propagační materiál, tašky voskované
 • vlajky
 • propagační stojan s logem sdružení

8.12.2011 - Mezinárodní česko - polská konference Euroregionu Glacensis

15. let činnosti a výhled 0115. let činnosti a výhled 0215. let činnosti a výhled 0315. let činnosti a výhled 0415. let činnosti a výhled 0515. let činnosti a výhled 0615. let činnosti a výhled 0715. let činnosti a výhled 08

8.12.2011 - Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší česko - polská partnerství za uplynulých 15 let existence Euroregionu Glacensis

Ocenění města BroumovaOcenění Města ŽacléřOcenění Města NáchodOcenění Města HronovOcenění Města Nové Město nad MetujíOcenění Města LanškrounOcenění Města MeziměstíOcenění Obce Orlické ZáhoříOcenění Města Ústí nad OrlicíOcenění Města Česká SkaliceOcenění Města KrálíkyOcenění Města Staré Město

18.-19.4.2012 - Návštěva zástupců Euroregionu Glacensis v sídle evropských institucí - Štrasburku

Štrasburk 01Štrasburk 02Štrasburk 03Štrasburk 04Štrasburk 05Štrasburk 06Štrasburk 07Štrasburk 08Štrasburk 09Štrasburk 10Štrasburk 11Štrasburk 12
Loga

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou