Euro Region
Čeština English
Strona główna > Projekty euroregionu > 15 lat działalności Euroregionu Glacensis i wspólna promocja

15 lat działalności Euroregionu Glacensis i wspólna promocja

Realizacja zakończona

 

Partner projektu:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

 

Harmonogram:

 • 18 miesięcy  (listopad 2010 – kwiecień 2012)

Program:

 • Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska– Rzeczpospolita Polska do realizacji  mikroprojektów

Całkowity budżet:

 • 100%
 • 85%
 • 15%
  • -
  • dofinansowanie
  • wkład własny
  • 31 076,00 EUR
  • 26 414,60 EUR
  • 4 661,40 EUR
 

Cel projektu:

 • Celem projektu było wykorzystanie potencjału technicznego, społecznego i kulturowego pogranicza polsko-czeskiego do zrównoważonego rozwoju turystyki. Przedstawienie turystom oferty turystycznej w danym regionie na różne pory roku poprzez wysokiej jakości produkty turystyczne, np. zabytki techniki. Celem było zaprezentowanie czeskim turystom obszaru polskiej części Euroregionu Glacensis i odwrotnie.  W stosunku do turystów zagranicznych zaś przygotowanie kompleksowej oferty po obu stronach granicy. Realizacja projektu będzie miała znaczny wpływ na pogłębienie pozytywnego postrzegania Euroregionu Glacensis jako regionu turystycznego.

Działania projektu:

 

PREZENTACJA INTERNETOWA

 • Innowacją w stosunku do istniejących  stron internetowych będzie możliwość wprowadzania zmian poprzez własne administrowanie. Strony będą miały nowy ciekawy design, będą proste, przejrzyste z logicznie rozwiązaną nawigacją. Nowością w menu będzie wykaz   wydarzeń kulturalnych i społecznych z obszaru Euroregionu  Glacensis, jest tu także miejsce przeznaczone dla zainteresowanych  znalezieniem nowego partnera. Gminy/miasta zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia znajdą tu wszelkie niezbędne do tego celu dokumenty. Euroregion Glacensis  będzie na nowych stronach internetowych prezentować realizowane własne projekty. Strony będą zawierać wersje językowe – polską i angielską.

KALENDARZ DO ZAWIESZENIA NA ROK 2012

 • na temat „Najlepsze polsko-czeskie partnerstwa w ramach Euroregionu Glacensis“. W połowie 2011 roku ogłoszono konkurs na najlepsze polsko-czeskie partnerstwa. Łącznie wyznaczono 10 kategorii. Celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie najlepszych przykładów współpracy transgranicznej podejmowanej przez członków Euroregionu. Laureatów konkursu ogłoszono podczas międzynarodowej polsko-czeskiej konferencji, która odbyła się w Rychnovie n. Kn. dnia 8.12.2011 r. Laureaci otrzymali vouchery na dwudniową wycieczkę do francuskiego Strasburgu. Kolejną nagrodą dla najlepszych polsko-czeskich partnerstw było umieszczenie ich na prestiżowym okrągłym kalendarzu na 2012 rok oraz nagrody rzeczowe.
 • kalendarz do zawieszenia na rok 2012 do pobrania TU

KALENDARZ DO ZAWIESZENIA NA ROK 2013

 • pod nazwą „Zabytki techniki Euroregionu Glacensis“. Głównym celem wydania kalendarza o takiej tematyce było wzbudzenie zainteresowania czytelników/turystów  poprzez ciekawe zdjęcia   zabytkami techniki w regionie. Kalendarz zawiera zdjęcia obiektów transportowych, mostów, wyrobisk, obiektów hydrotechnicznych, twierdz militarnych, schronów i innych budowli związanych z tą tematyką.
 • kalendarz do zawieszenia na rok 2013 do pobrania TU

PANELE PROMOCYJNE

Logotypy
Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM