Euroregionální tematické exkurze

Logo_cz_pl_eu_barevne

Projekt v realizaci

Registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_038/0003325

 

Partneři projektu:

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 

 

Harmonogram:

1.12.2022 - 31.5.2023

 

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

FOND MIKROPROJEKTŮ V EUROREGIONU GLACENSIS

Prioritní osa 4 - Spolupráce institut a komunit -  Zjednodušené vykazování

Typ projektu: typ B - partnerský

 

Rozpočet:

Celkem    5 434 €

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je seznámení především nových zástupců obcí se zástupci polských členů, česko-polskými projekty, možnostmi v oblasti přeshraniční spolupráce a podpoření vytváření nových kontaktů mezi českými a polskými členy a žadateli. Akce budou samozřejmě přístupné také pro zástupce, kteří již tuto funkci vykonávají delší období a mají nadále zájem pokračovat v započaté přeshraniční spolupráci a chtějí získat další inspiraci pro její pokračování, ať už s dřívějšími partnery nebo partnery novými.
Plánováno je uskutečnění čtyř akcí, při nichž budou navštívena hlavní centra jednotlivých krajů a vojvodství a představena jejich historická a současná úloha v regionu. Zde bude pozornost soustředěna česko-polskou stopu v těchto městech, představení zásadních objektů a návštěvu míst souvisejících s přeshraniční spoluprací. Exkurze budou zároveň účastníkům vytvářet prostor pro možnost strávit čas se svými protějšky z druhé strany, navázat nové kontakty a upevnit stávající. Sloužit budou také jako inspirace pro budoucí projekty, především do následujícího programovacího období.

 

Aktivity projektu:

Čtyři exkurze do hlavních měst krajů a vojvodství na území Euroregionu Glacensis - do Wroclawi, Hradce Králové, Pardubic a Olomouce 
 

 

Dne 16. prosince 2022 se uskutečnila první ze čtyř euroregionálních exkurzí starostů a pracovníků městských a obecních úřadů, a to do sídla vojvodského úřadu - Wroclawi. Sídlo Dolnolezského vojvodství a historické hlavní město Slezska nabídlo předvánoční atmosféru, nádherné historické centrum a návštěvu Raclawické panoramy.

 

Pozvánka Wroclaw PL

WROCLAW 16.12.2022

IMG_8066IMG_8083IMG_8105IMG_8121IMG_8131IMG_8155

Dne 24. února 2023 se uskutečnila druhá z euroregionálních exkurzí, a to do Pardubic. Město perníků, zámek, monumentální radnice, návštěva hokejového utkání HC DYNAMO PARDUBICE x HC KOMETA Brno – hokej neodmyslitelně k tomuto městu patří.

Pardubice 24.2.2023

IMG_9217IMG_20230224_175813IMG_20230224_150050IMG_20230224_132836IMG_20230224_123237IMG_20230224_120830

Olomouc, 11. květen 2023, metropole Hané, Moravy, univerzitní město, monumentální Sloup Nejsvětější Trojice, krásná náměstí a na závěr trochu vzdělávání v Pevnosti poznání.

Olomouc 11.5.2023

IMG_0518IMG_0551IMG_0510IMG_0505IMG_0481IMG_0471IMG_0447

Hradec Králové, 31. květen 2023, metropole Královéhradeckého kraje. Statisícové město plné zeleně ležící na soutokou řek Labe a Orlice. Nezapomenutelná prohlídka starého města s historickou provázaností na Polsko. Za závěr prohlídka multifunkčního parku 360 a letiště.

Hradec Králové 31.5.2023

IMG_0998IMG_0978IMG_0934IMG_0921IMG_0907IMG_0903

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou