Euro Region
Čeština English

Kampania marketingowa

Logo_cz_pl_eu_barevne
Działania promocyjne i informacyjne stanowią brdzo ważny i nieodłączny element projektu pn. Czesko-POlski Szlak Grzbietowy - część wschodnia. Wybrano różne działania mające na celu zwrócenie się do jak największego grona turatów w różnych kategoriach wiekovych - od papierwych ulotek, publikacji, przez elektroniczne wersje mateiaow promocyjnych, informacje na stronach internetowych, portalach społecznościowych, artykuly w prasie, wykorzystanie nowoczesnych kodów QR, po informacje przekazywane osobiście w nowo stworzonej Informacjy Turystycznej (IT). W realizację kampanii marketingowej w jakiś sposób zaangażowany będzie każdy partner projektu. Główną odpowiedzialność za kampanię ponoszą jednak prtnerzy: Kraj Liberecki, Hradecki, Pardubicki i Ołomuniecki wraz z partnerem Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej (SZGK) i partnerem wiodącym Euroregionem Glacensis.
 

Poddziałania:

Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM