Marketingová kampaň

Logo_cz_pl_eu_barevne
Propagační a informační aktivity jsou velmi důležitou a nedílnou součástí projektu. Byly vybrány tak, aby bylo osloveno co nejvíce turistů všech věkových kategorií - od papírových letáčků, publikací, po elektronické verze propagačních materiálů, informace na webových stránkách, sociálních sítích, článcích v tisku, využití moderních QR kódů až po informace podávané osobně v nově vybudovaných TIC. Do realizace marketingové kampaně se zapojí všichni projektoví partneři. Hlavní odpovědnost za průběh kampaně byla svěřena Libereckému, Královéhradeckému, Pardubickému a Olomouckému kraji, spolu s partnerem Stowarzysenie Gmin Ziemi Kłodziej a vedoucím partnerem Euroregion Glacensis.
 

Podaktivity:

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou