Síťová spolupráce v Euroregionu Glacensis

logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor with gradient)

Realizace ukončena 

 

 

  Vedoucí partner projektu:

  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

 

  Partner projektu:

  Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
 
 

   Harmonogram:

  •    realizace v letech 2013 - 2015
 

  Program:

  Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013
  Prioritní osa III. Podpora spolupráce místních společenství
 
  Oblasti podpory:
  3.1 Územní spolupráce veřejných institucí

   Celkový rozpočet:

  • Celkový rozpočet je naplánován ve výši 106 934,95 EUR
  • Rozpočet Euroregionu Glacensis je naplánován ve výši 57 161,64  EUR

    Cíl projektu: 

    Cílem projektu je posílení přeshraničních vazeb institucí, jež poskytují veřejné služby. K dosažení tohoto cíle
    má sloužit mnohočetnost aktivit, jež partneři vykonávají kvůli založení nových partnerství při využití, fungujicího
    na druhé straně, transferu vědomostí.

       Aktivity vedoucího partnera projektu:

  Zpravodaje Euroregionu Glacensis ke stažení:

1/2013 - česká verze
1/2013 - česká verze
2/2013 - česká verze
2/2013 - česká verze
3/2013 - česká verze
3/2013 - česká verze
1/2014 - česká verze
1/2014 - česká verze
2/2014 - česká verze
2/2014 -  česká verze
3/2014 - česká verze
3/2014 - česká verze
4/2014 česká verze
4/2014 česká verze
1/2015 - česká verze
1/2015 - česká verze
2/2015 - česká verze
2/2015 - česká verze
3/2015 - česká verze
3/2015 - česká verze
1/2013 - polská verze
1/2013 - polská verze
2/2013 - polská verze
2/2013 - polská verze
3/2013 - polská verze
3/2013 - polská verze
1/2014 - polská verze
1/2014 - polská verze
2/2014 - polská verze
2/2014 - polská verze
3/2014 - polská verze
3/2014 - polská verze
4/2014 polská verze
4/2014 polská verze
1/2015 - polská verze
1/2015 - polská verze
2/2015 - polská verze
2/2015 - polská verze
3/2015 - polská verze
3/2015 - polská verze

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou