Spoty

Logo_cz_pl_eu_barevne

Euroregion Glacensis - projekt Tajemství

Projekt Tajemství je zaměřen na zatraktivnění a propagaci pevnostní turistiky na polské i české straně. Zapojeno do něj je šest partnerů, celkový prozpočet přesahuje 1,7 milionu € a realizace končí 31.12.2019.
 
Natočena byla série spotů, které Vám nyní budou postupně představeny. Prvním je video Euroregionu, které představuje celý projekt a všechny jeho investice. Spoty jsou zveřejněna také na našem Youtube kanále: https://www.youtube.com/channel/UCqIqO11TuS6ecf2ZngnzgfQ/

Twierdza Hanička

Podziemne miasto Osówka

Twierdza Stachelberg

Projekt ARADO

Quest

Tajemnice militarnych podziemi

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou