Euro Region
Čeština English

Konferencje

W dniu 17 maja 2018 roku w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze odbyła się konferencja inaugurująca strategiczny projekt pn. „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy – część wschodnia”

 

Rozpoczęto więc oficjalnie realizację projektu transgranicznego, dofinansowanego z programu Interreg V-A RCz-RP, który ma duże znaczenie dla ruchu turystycznego. Projekt dotyczy odnowienia historycznego dalekobieżnego szlaku turystycznego z kilkoma połączeniami przez granicę, zbudowania inwestycji towarzyszących i intensywnej kampanii promocyjnej pod wspólną marką Szlak Grzbietowy.

„Euroregion Glacensis działa na polsko-czeskim pograniczu już od 22 lat. To projekt, który jest największy w dotychczasowej historii pod względem liczby zaangażowanych podmiotów, ponieważ partycypuje w nim łącznie 18 partnerów, jak również pod względem ogólnego efektu dla pogranicza. Cieszy mnie w szczególności udział w projekcie samorządów krajskich, co świadczy o tym, że przedsięwzięcie to ma znaczenie także dla jednostek samorządowych. Na przestrzeni kilku ostatnich lat gminy wraz z polskimi partnerami współpracują już samodzielnie, w związku z czym Euroregion Glacensis skupia się na dużych projektach strategicznych, mających znaczenie dla całego pogranicza. A Szlak Grzbietowy taki właśnie jest. Dzięki dużemu wsparciu ze strony polskiej ambasady realizację tak znaczącego projektu mogliśmy rozpocząć w prestiżowym miejscu. Cieszę się, że nasz projekt swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz publicznych, poseł i burmistrz miasta Náchod pan Jan Birke, senator i były hetman kraju hradeckiego pan Lubomír Franc oraz senator z regionu Gór Orlickich, na których terenie zrealizowanych będzie najwięcej inwestycji, pan Miroslav Antl. Zarazem zobowiązuje nas to do takiej pracy, by po trzech latach osiągnąć oczekiwane wyniki", dodał Jaroslav Štefek, sekretarz Euroregionu, będący jednocześnie koordynatorem i autorem projektu Szlaku Grzbietowego.

Na konferencji przedstawiono kilka ciekawych prezentacji oraz inne przedsięwzięcia nawiązujące do projektu Szlaku Grzbietowego, które wspólnie wzmacniają jego ogólny efekt. Bardzo ciekawe i zaskakujące były przedstawione wyniki badań Agencji CzechTourism w Polsce. Stwierdzono, że Republika Czeska jest dla polskich turystów bardzo popularną destynacją, podobnie jak przykładowo turystycznie rozwinięta Austria. Można powiedzieć, że prezentacja ta potwierdziła, iż ambicje projektu Szlaku Grzbietowego w zakresie turystyki transgranicznej mogą zostać zrealizowane.

Działania i efekty projektu będą na bieżąco opisywane na stronie www.euro-glacensis.cz/hrebenovka.

Seznamte se s prezentacemi z konference: 

1. Eva Hornová, Liberecký kraj - Počátky projektu Hřebenovka
 
2. Jaroslav Štefek, Euroregion Glacensis - Česko-polská Hřebenovka
 
 
4. René Živný, Pardubický kraj - Česko-polské singletracky
 
5. Radoslaw Pietuch - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Klodzkie -  Česko-polské singletracky
 
 
7. Antonín Nekvinda, Sdružení Neratov - Poutní místo Neratov a jeho společenský přínos

2018 Zahajovací konference Praha

DSC_9022DSC_8929DSC_9281DSC_8997DSC_9427DSC_9007DSC_9241DSC_9264DSC_9290DSC_9330DSC_8975DSC_9144DSC_9094DSC_9029DSC_9201DSC_9085DSC_9381
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM