Euro Region
Čeština English

EUREGIO PL-CZ

logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor with gradient)

Realizacja zakończona

 

Partner wiodący projektu:

polska część Euroregionu Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry – Euroregion Silesia

 

Partnerzy projektu z czeskiej strony:

 • Euroregion Nisa
 • Euroregion Praděd
 • Euroregion Silesia
 • Euroregion Těšínské Slezsko
 • Euroregion Beskydy
 • Euroregion Glacensis

Partnerzy projektu z polskiej strony:

 • Euroregion Nysa
 • Euroregion  Pradziad
 • Euroregion Śląsk Cieszyński
 • Euroregion Glacensis

Harmonogram:

 • realizacja w latach 2012-2013

Program:

 • Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska

Całkowity budżet:

 • Całkowity budżet zaplanowano w wysokości 345 543,00 EUR
 • Budżet Euroregionu Glacensis zaplanowano w wysokości  59 695,80 EUR

Cel projektu:

 • Głównym celem projektu jest pogłębienie współpracy i pozyskanie nowych doświadczeń w euroregionach na polsko-czeskim pograniczu, będących podstawą do przygotowania się na przyszły okres programowania po 2013 roku. Celem projektu jest ponadto poprawa warunków realizacji i postrzegania współpracy transgranicznej polsko-czeskich euroregionów zarówno modelowo, jak i w formie promocji tej współpracy rozumianej kompleksowo w Polsce i Czechach oraz poza tym obszarem, tj. w ramach UE. Jednym z podstawowych celów jest również opracowanie dokumentu pn. „Analiza problemów współpracy transgranicznej“. Będzie to kompleksowy dokument wskazujący na systemowe bariery i problemy, które nie pozwalają na rozwój współpracy transgranicznej w różnych dziedzinach życia. Opracowany dokument będzie podstawą do późniejszego inicjowania zmian ustaw, rozporządzeń i norm w celu poprawy  uwarunkowań współpracy transgranicznej w różnych dziedzinach.

Działania  projektu:

Wzajemne poznawanie się i rozwijanie współpracy
 • trzydniowe spotkania w poszczególnych euroregionach, w ramach których będą omawiane również specyficzne problemy współpracy  transgranicznej, opisane następnie w „Analizie problemów współpracy transgranicznej“
 • zaplanowane są dwa spotkania w roku i każdy EURG (CZ + PL)  odpowiedzialny jest za zorganizowanie jednego takiego spotkania
Zdobywanie doświadczeń za granicą
 • dotyczy to podróży studyjnych za granicę podczas realizacji projektu (pogranicze francusko-belgijskie, Instytut w Kehl oraz konferencja Stowarzyszenia Europejskich Regionów Graniczych)
Analiza problemów współpracy transgranicznej
 • opracowanie „Analizy problemów współpracy transgranicznej“ w wersji polsko-czeskiej
 • dane będą gromadzone podczas euroregionalnych spotkań oraz przy aktywnym udziale grup roboczych Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej
Działania promocyjno-informacyjne
 • organizacja czterech konferencji (w Ostrawie, Karkonoszach, Warszawie i Raciborzu)
 • stworzenie wspólnej strony internetowej w wersji czeskiej, polskiej, niemieckiej, angielskiej i francuskiej
 • wydanie jednej mapy pogranicza polsko-czeskiego w wersji polskiej, czeskiej i angielskiej
 • wydanie publikacji poświęconej współpracy transgranicznej we wszystkich euroregionach w wersji polskiej i czeskiej, ze streszczeniem także w języku angielskim

Z tego wybrane działania Euroregionu Glacensis:

 • opracowanie  „Analizy problemów współpracy transgranicznej“ przez wykonawcę z zewnątrz
 • zorganizowanie konferencji prezentującej pierwsze efekty realizacji projektu w Trutnovie, skierowanej do osób zajmujących się współpracą transgraniczną. 
Przedstawiciele EG (osoby reprezentujące i pracownicy) będą uczestniczyć w działaniach organizowanych przez pozostałych partnerów projektu.


Do tej pory nie zrealizowano żadnego działania, nadal uzgadniany jest budżet projektu poszczególnych partnerów, ponieważ Komitet Monitorujący nie zaakceptował w pełni liczby staży zagranicznych. Z tego powodu nie podpisano Umowy i nie jest znana wartość dofinansowania.
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

Przez używanie niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stron.