Investice

Logo_cz_pl_eu_barevne

Budování turistické infrastruktury

Pro zatraktivnění turistického produktu pevnostní turistiky budou v rámci projektu realizovány investice, které zásadně přispějí k rozvoji turistiky. Jedná se o následující akce:

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou