Neratov z.s.

Logo_cz_pl_eu_barevne

1. Jánský most

Dostavěn/ Otevřen

Most přes Divokou Orlici stával již v 17. století. Původně byl dřevěný a 17 m dlouhý. V roce 1730 byl most přestaven do kamene a byla na něj umístěna socha sv. Jana z Nepomuku a od té doby byl nazýván "Jánský". V roce 1884 byl most pro havarijní stav uzavřen a následně obnoven. Po 2. světové válce byla Kladská polovina mostu stržena, česká polovina pomalu chátrala. V roce 1997 nezůstalo z mostu vůbec nic. Výstavbou mostu přes Divokou Orlici je obnovena historická poutní cesta Neratov – Jagodna (místo, kde bude stát nová rozhledna). Místo se nachází v bezprostřední blízkosti modré turistické trasy a poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie, které je celoročně hojně navštěvovaným místem. Jednotlivé hřebenové trasy se v některých místech rozdělují, tak aby kopírovaly vrcholové horské trasy. Pro potřebu propojenosti je tak nutné vytvořit tzv.“propojky“, které umožní turistům po překročením státní hranice nastoupat na sousední trasu po jiném horském masivu s možností vytvářet lokální okruhy. Právě v Neratově dochází vybudováním infrastruktury v podobě mostu k obnově historické cesty a vytváří se tímto nové místo pro překračování hranice na neprostupné Divoké Orlici.

Most je vybudován na hraničním toku Divoké Orlice a přímo spojuje Českou republiku a Polskou republiku, proto je považován za symbol spojení Čechů a Poláků.

 • NeratovPartner realizující investici: Neratov, z.s.
 • Dodavatel: TESMEN spol. s r.o.
 • Vysoutěžená cena investice: 1 439 365,05 Kč
 • Termín: duben - říjen 2019

Vizualizace

neratov most

Průběh výstavby

010203040506070809101112131415161718

Nově vybudovaný Jánský most do Polska slavnostně otevřen

V pátek dne 20.12.2019 byl v pravé poledne slavnostně otevřen nově realizovaný Jánský most přes Divokou Orlici v Neratově. Slavnostní otevření historicky obnoveného mostu pro pěší a cyklisty se konalo za přítomnosti veřejnosti v milé předvánoční atmosféře. Dřevěná lávka dlouhá 22 metrů a široká 2,5 metru vyrostla hned vedle Neratovského pivovaru v samém centru vesnice. Kdysi zde stával kamenný most ještě z dob, kdy sousední Kladsko bylo součástí českých zemí.

Vybudováním mostu byla obec Neratov opět propojena s polskými sousedy a tím došlo k obnovení historické poutní cesty na vrchol Jagodná v Polsku (977 m. n. m.), kam přes hraniční most turisty dovede nově proznačená žlutá turistická trasa.

Za Sdružení Neratov přítomné návštěvníky přivítali paní Marzena Peťovská a pan Antonín Nekvinda, za Královéhradecký kraj pan radní Pavel Hečko, dále zástupci vedoucího partnera Euroregionu Glacensis pan Jaroslav Štefek a Miroslav Kocián, zástupce poskytovatele dotace JS Olomouc pan Maciej Molak a za dodavatele stavebních prací společnosti TESMEN společnost s.r.o. pan Ing. Petr Tuček. Za polské partnery přítomné přivítal pan Tomasz Korczak, předseda Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. Po přestřižení pásky požehnal novému mostu český i polský farář a tím byl veřejnosti oficiálně zpřístupněn. Na polské straně Divoké Orlice čekal na první návštěvníky slavností přípitek.

„Otevřela se veřejnosti další investice z našeho strategického projektu Česko-polská Hřebenovka. Toto dílo je pro Euroregion Glacensis skutečně výjimečné, protože jde o nové propojení České republiky a Polska. Dojde tak k propojení turistických tras Orlických a Bystřických hor, právě na symbolickém a poutním místě, kterým Neratov je. Turistům se tak otevírá jedinečná možnost vyrazit z Neratova do polských Bystřických hor po nově vyznačené žluté turistické trase, která návštěvníky přivede ke dvěma novým rozhlednám na Jagodné a Czernieci, jež budou dokončeny do června roku 2020.“, dodal Jaroslav Štefek, sekretář Euroregionu Glacensis.

2019.12.20-0725DSC_2568DSC_2571DSC_2601DSC_2622DSC_2659DSC_2724DSC_2679

2. Infocentrum

Česko-polská turistická informační centra budou mít hned několik funkcí:

 • turisté zde naleznou při svém putování zázemí v podobě WC, dočepování vody nebo možnost ohřátí jídla / vody – a to vše zdarma
 • tematicky bude zaměřeno na propagaci projektu – budou zde umístěny propagační materiály Hřebenovky, budou promítány propagační filmové spoty, které v rámci projektu vzniknou a zaměstnanci TIC budou podávat další informace o společném území a to jak ústní, tak elektronickou formou
 • spolupráce mezi projektovými partnery – všichni projektoví partneři budou mít za úkol dodat do informačního centra své propagační materiály, čímž bude zajištěna propagace celého společného území. Zaměstnancům TIC sdělí případné další internetové zdroje vhodné pro získávání dalších informací z jejich části území.
 
 • Vysoutěžená cena investice: 7 565 695,01 Kč
 • Partner realizující investici: Neratov, z.s.
 • Dodavatel: KERSON spol. s r.o.
 • Termín: prosinec 2019 až říjen 2020

Vizualizace

Neratov Infocentrum

Průběh výstavby

141312111009080706050403020101

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.