Investice

Logo_cz_pl_eu_barevne

Budování turistické infrastruktury

Hřebenovka již od svého názvu předpokládá využití historického dědictví v podobě hřebenových tras. Jednou z nosných aktivit projektu je nové speciální proznačení definovaných hřebenových tras, které jsou svým vedením přes přírodně cenné lokality označovány za TOP turistické trasy. Vybudování nové turistické infrastruktury a atraktivit zajistí přilákání a udržení turistů v území. 

Místa pro výstavbu investic byla pečlivě vybrána podle historických dokumentů ve snaze obnovit kdysi již existující a dnes zaniklé rozhledny. U některých se jedná o novou výstavbu na turisticky atraktivních místech a s možností využití nefunkční stavby pro jiné využití. Společným prvkem všech staveb je umístění v blízkosti státní hranice a v koridoru hřebenových tras.

 

Rozhledny:

V rámci projektu bude vystaveno následujících 10 rozhleden, z toho 7 bude obnovením zaniklých rozhleden/vyhlídkových míst nebo využitím jiného historického dědictví, pouhé tři rozhledny se nacházejí na nových místech s lokálním potenciálem.

 

Informační centra:

 

Parkoviště a infrastruktura

Most

Jánský most bude vybudován na hraničním toku Divoké Orlice a přímo tedy spojí Českou a Polskou republiku

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou