Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí

logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor with gradient)

Realizace ukončena 

 

Společné webové stránky projektu 

 

Vedoucí partner projektu:

 Královéhradecký kraj 
 

Partneři projektu:

 • Dolnoslezské vojvodství
 • Liberecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Olomoucký kraj
 • Euroregion Glacensis
 • Euroregion Nisa

Logo projektu:

logo Strategie

Harmonogram:

 • realizace v letech 2012 - 2013


Program:

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013
Prioritní osa III. Podpora spolupráce místních společenství
 
Oblasti podpory:
3.1 Územní spolupráce veřejných institucí
 

Celkový rozpočet:

 • Celkový rozpočet je naplánován ve výši 269 633,03 EUR
 • Rozpočet Euroregionu Glacensis  je naplánován ve výši  10 478,94 EUR

Cíl projektu:

 • Hlavním cílem projektu je vytvoření Strategie integrované spolupráce 2014-2020, která bude zásadním koncepčním dokumentem identifikujícím oblasti možné spolupráce a navrhujícím opatření  pro implementaci. Dalším z cílů projektu je posílení a rozvoj vzájemných vazeb a spolupráce partnerů a vyvážený rozvoj jejich území.  V závěrečné fázi realizace projektu by měly být zahájeny procesní kroky spojené s registrací nového právního subjektu, Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). Ta představují novou, vyšší dimenzi mezinárodní spolupráce. Smyslem ESÚS je usnadnit a podpořit nejen přeshraniční, ale i nadnárodní a meziregionální spolupráci za účelem posílení hospodářské a sociální soudržnosti.

Aktivity projektu:

Královéhradecký kraj

 • 01.Tvorba Strategie integrované spolupráce partnerů
  • 01A. Nastavení jednotných metodik zpracování Strategie
  • 01B. Analytická část - území českých partnerů
  • 01C. Návrhová část - syntézy CZ + PL analýz
  • 01D. Akční plán strategie

       STRATEGIE INTEGROVANÉ SPOLUPRÁCE Strategie

                                               ke stažení   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 • 02. Malá právní analýza česko-polského
 • prostředí pro e-learningové moduly stážistů
                 - právní analýza v českém jazyce ke stažení zde
                 - právní analýza v polském jazyce ke stažení zde
 • 03. Výměnné stáže svých zaměstnanců (2 osoby)
 • 04. Velká právní analýza českého území projektu pro potřeby tvorby Strategie a vzniku ESÚS                   
                                                               dokument ke stažení zde
 • 05. Obsazení 0,2 pracovního úvazku pro sekretariát projektu
 • 06. Obsazení jednoho místa v expertním týmu
 • 07. Organizaci závěrečné konference
 • 08. Organizace 2 setkání projektového týmu
 • 09. Organizace 1 setkání expertního týmu
 • 10. Projektové a finanční řízení projektu

Dolnoslezské vojvodství

 • 01.Tvorba Strategie integrované spolupráce partnerů
  • 1B. Analytická část - území polských partnerů
 • 03. Výměnné stáže svých zaměstnanců (4 osoby)
 • 04. Velká právní analýza polského území projektu pro potřeby tvorby Strategie a vzniku ESÚS
 • 05. Obsazení 1 pracovního úvazku pro sekretariát projektu
 • 06. Obsazení dvou míst v expertním týmu
 • 07. Organizaci úvodní konference
 • 08. Organizace 2 setkání projektového týmu
 • 09. Organizace 2 setkání expertního týmu
 • 10. Projektové a finanční řízení projektu
 • 11. Webový portál projektu

Liberecký kraj

 • 03. Výměnné stáže svých zaměstnanců (2 osoby)
 • 05. Obsazení 0,1 pracovního úvazku pro sekretariát projektu
 • 06. Obsazení jednoho místa v expertním týmu
 • 08. Organizace 1 setkání projektového týmu
 • 09. Organizace 1 setkání expertního týmu
 • 10.Projektové a finanční řízení projektu

Pardubický kraj

 • 03.Výměnné stáže svých zaměstnanců (2 osoby)
 • 05. Obsazení 0,1 pracovního úvazku pro sekretariát projektu
 • 10. Projektové a finanční řízení projektu

Olomoucký kraj

 • 03.Výměnné stáže svých zaměstnanců (2 osoby)
 • 05. Obsazení 0,1 pracovního úvazku pro sekretariát projektu
 • 06. Obsazení jednoho místa v expertním týmu
 • 08. Organizace 1 setkání projektového týmu
 • 09. Organizace 1 setkání expertního týmu
 • 10. Projektové a finanční řízení projektu

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

 • 03. Výměnné stáže svých zaměstnanců (1 osoba)
 • 05. Obsazení 0,1 pracovního úvazku pro sekretariát projektu
 • 06. Obsazení dvou míst v expertním týmu
 • 10. Projektové a finanční řízení projektu
 • +stážista 1 osoba

Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis

 • 05. Obsazení 0,1 pracovního úvazku pro sekretariát projektu
 • 06. Obsazení dvou míst v expertním týmu
 • 08. Organizace 1 setkání projektového týmu
 • 09. Organizace 1 setkání expertního týmu
 • 10. Projektové a finanční řízení projektu

Euroregion Nisa

 • 03.Výměna zkušeností se zahraničními ESÚS
 • 05. Obsazení 0,0625 pracovního úvazku pro sekretariát projektu
 • 10. Projektové a finanční řízení projektu

Sdružení polských obcí Euroregionu Nysa

 • 03. Výměna zkušeností se zahraničními ESÚS
 • 05. Obsazení 0,0625 pracovního úvazku pro sekretariát projektu
 • 10. Projektové a finanční řízení projektu

Aktivity projektu sledují dlouhodobý cíl partnerů institucionalizovat spolupráci pomocí snahy o založení společného Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) jako vyšší dimenze spolupráce s vysokou přidanou hodnotou. Partneři projektu připravili společné memorandum jako výraz politické vůle spolupracovat při založení nového ESÚS. Společná strategie umožní definovat strategické oblasti přeshraniční spolupráce, identifikovat bariéry jejich rozvoje, navrhne řešení a konkrétní akční plán k jejich naplňování.

Projekt obsahuje aktivity, které přispějí k vzájemnému poznávání partnerů. Jedná se o právní rozbory hierarchie a kompetencí veřejné správy v ČR a PR, systém legislativního procesu, oblasti nutné pro vznik budoucího ESÚS (relevantní daňové, právní a pracovně-právní otázky) nebo zkušenosti s dotační politikou. To vše podpořeno vzájemnými stážemi zaměstnanců. Jednou z aktivit projektu je ustanovení společného sekretariátu projektu, který bude složen ze zaměstnanců partnerů a bude koordinovat stáže, setkání projektového a expertního týmu, podílet se na tvorbě strategie, aktualizovat www projektu a realizovat některé aktivity publicity. U některých partnerů projektu budou členové sekretariátu zároveň plnit funkci projektových a finančních manažerů projektu.
 

27.3.2012 - Konference Wroclaw - podrobnosti ZDE

Konference Wroclaw 01Konference Wroclaw 02Konference Wroclaw 03Konference Wroclaw 04

18.11.2014 Závěrečná konference Hradec Králové - podrobnosti ZDE

PB180027PB180003PB180028PB180012PB180009DSC_0375

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou